Koloběh organické hmoty na farmě, cesta k udržitelnému zemědělství

Svaz ekologických zemědělců přináší výsledky poslední studie švýcarského Výzkumného ústavu pro ekologické zemědělství FiBL, které potvrzují, že ekologické zemědělství může přispět ke zmírnění dopadů klimatické změny. Důležitou roli hraje schopnost vázat atmosférický uhlík na organický materiál v půdě, která je dle výsledků studie v uzavřeném systému ekologického zemědělství výrazně vyšší.

Ekologický způsob obhospodařování půdy, provázaný se živočišnou výrobou se ukazuje jako velmi přínosný. Smíšené zemědělství s koloběhem organické hmoty (pícniny – hnůj), typickým pro ekologické zemědělství, se dle studie vyznačuje lepší schopností navázat atmosférický uhlík (součást skleníkového plynu CO2)do půdy.

„Potvrzuje se, že zajištění koloběhu organické hmoty na farmě, příznačné pro ekologické hospodářství, je cestou k udržitelnému zemědělství,“ sdělila Kateřina Nesrstová, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců. Ekologičtí zemědělci pracují v systému, který upřednostňuje uzavřené cykly využívající vnitřní zdroje s koloběhem živin.

Někteří odborníci, stejně jako členové PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců, si jsou velmi dobře vědomi přínosů takového způsobu hospodaření. Nyní oceňujeme, že i odborné studie potvrzují, že námi propagované a praktikované šetrné zacházení se svěřenými statky (půdou, krajinou atd.), je přínosné pro naši planetu,“ dodává Kateřina Nesrstová. Je načase, aby si ti podnikatelé v zemědělství vyčerpávající půdu nevhodnými agrotechnickými postupy, porušujícími uzavřené koloběhy živin, uvědomili důsledky svého jednání.

„Fakt, že ekologické zemědělství přispívá ke zmírnění dopadů změny klimatu, by neměl být opomíjen ani politiky, neboť oni jsou zodpovědní za nastavení legislativy a určují míru a směr podpor,“ uzavírá Kateřina Nesrstová.

Z globálního a dlouhodobého hlediska je jasné, že ekologické zemědělství je přínosné v mnoha ohledech. Kromě kvalitních biopotravin přináší řadu kladů, mezi něž se řadí mj. zmíněné zmírňování dopadů klimatické změny. Společnosti tak vloženou podporu vrací zpět, ba přináší mnoho navíc.

Studie FiBL

Studie publikovaná v Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) analyzovala data ze 74 terénních srovnávacích studií, která hodnotila množství humusu (úroveň půdního organického uhlíku) v různých půdách v systémech ekologického a konvenčního zemědělství po celém světě. Z toho téměř 20 dosažených výsledků umožnilo srovnání míry vázání uhlíku mezi zemědělskými systémy. Zásoby půdního organického uhlíku byly o 3,5 tuny na hektar vyšší než u neekologických systémů zemědělství. Ekologické systémy zemědělství vážou na organický materiál v půdě až o 450kg více atmosférického uhlíku na hektar a rok pomocí CO2 .

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*


*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>