Antibiotika používaná ve faremním chovu mohou zvýšit výskyt neléčitelných lidských nemocí

Nová zpráva organizace Soil Association a Compassion in World Farming přináší neblahá zjištění týkající se rizik spojených s rezistencí bakterií pocházejících z průmyslových chovů na antibiotika. 

Nová zpráva – Case Study of a Health Crisis – zjistila alarmující zvýšení nových forem rezistentních bakterií přenosných na člověka na farmách. Jedná se o  MRSA (rezistentní zlatý stafylokok) a E. coli. Zpráva uvádí, že 50% všech antibiotik je používáno v zemědělství a  ukazuje, že jednou ze základních příčin  rezistence vůči antibiotikům je právě průmyslové zemědělství.

Většina prasat, drůbeže a mléčného skotu dostává antibiotika preventivně, bez ohledu na to, zda jsou zdravá či nemocná. Některá z evropských prasat vlastně stráví v průměru 20 % svého života pod antibiotiky. Joyce D’Silva, ředitelka vztahu s veřejností v organizaci Compassion in World Farming uvedla, že nadužívání antibiotik slouží farmářům jako „laciná pojistka”. Také upozornila na skutečnost, že nadměrné užívání antibiotik v konvenčních velkochovech zvyšuje pravděpodobnost vzniku světa bez efektivních antibiotik pro léčbu lidí.

V poslední dekádě byly na evropských farmách zaznamenány zcela nové formy bakterie E.coli a rezistentních bakterií MRSA, které se šíří mezi farmami a jsou přenosné i na člověka. Jejich rezistence na antibiotika přináší lékařům problém při ošetřování pacientů. Při hledání účinného antibiotika dochází ke zpoždění, což se může stát osudným.

Tato zpráva je první a má představit nedávno založenou Alliance to Save Our Antibiotics vytvořené z organizací Compassion in World Farming, Soil Association a Sustain a byla vydána jako podpora očekávané publikace 5-leté strategie antimikrobiální rezistence Evropské komise vydané 17. listopadu a Evropského antibiotického dne 18. listopadu.

Aliance upozorňuje na nadměrné používání antibiotik na do 2015 farmách v EU a požaduje snížení na polovinu – s důrazem na ukončení veškerého rutinního, profylaktického použití. Také požadují prioritně omezit používání antibiotik, která jsou „kriticky významná” pro léčbu člověka.

Na tuto poznámku, profesor Charles Butler, ředitel Ústavu primární péče a veřejného zdraví na Cardiff University řekl, že: „nelze obhajovat přístup, který považuje vliv veterinární léčby na lidské zdraví za okrajový; tyto systémy jsou vzájemně propojeny. Nyní se musíme zaměřit na programy sledování antibiotik, které přinesou celostní pohled, zahrnující všechny oblasti jejich užívání.”

Zpráva uznává, že je nezbytné, aby i nadále probíhala antibiotická léčba u nemocných zvířat, aby se zabránilo utrpení a podpořila dobrá životní pohoda zvířat, ale zastává názor, že i zde může dojít k významnému snížení tím, že dojde k zlepšení podmínek, za nichž jsou hospodářská zvířata chována.

Zpráva nabízí klíčová doporučení jak omezit používání antibiotik na farmách v EU  a veterináři musí na svá bedra vzít zodpovědnost za zavádění strategií snižování. Nicméně každý z nás farmáři, obchodníci, spotřebitelé, lékaři, a regulační orgány – musí sehrát svou úlohu v přetváření zemědělství na nezávislé na používání jiných než nezbytných antibiotik.

Zdroj: www.soilassociation.org

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*


*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>