COMMUNITY SUPPORTED AGRICULTURE ANEB HÝČKEJME SI SVÉHO FARMÁŘE

Místní vzájemné partnerství spotřebitelů a zemědělců utvářené nikoliv pouze jako vztah prodávající – zákazník, ale na základě vzájemné důvěry a utváření společenství.

Zjednodušeně se jedná o tzv. odbytová družstva: skupina uvědomělých spotřebitelů (nejčastěji z města) se spojí s místním farmářem, který jim dodává své výpěstky do určitého odběrového místa nejčastěji ve městě, kam členové družstva jednou za týden přicházejí pro „nákup“. Členové družstva si před zahájením sezóny farmáři zaplatí jeho náklady a po celé vegetační obdob získávají jeho produkty v místě svého bydliště. Spotřebitelé mají zajištěny kvalitní místní potraviny, farmář má jistotu odběru a jistotu prostředků.

Farmář má s každým z odběratel uzavřenu smlouvu, která je oboustranným závazkem. Spotřebitel se zavazuje, že předem zaplatí spravedlivou cenu za produkty na několik měsíců dopředu, za každých okolností. Spotřebitel tak projevuje spoluzodpovědnost za úrodu. Závazek nelze zrušit v případě špatné úrody či přírodní pohromy.

Farmář se naopak zavazuje dodávat spotřebiteli kvalitní (ideálně bez chemie, bez pesticidů) a různorodé košíky (přibližně 40 různých košíků) potravin po dobu trvání smlouvy, může se jednat o zeleninu, ovoce nebo živočišné produkty.

Jak to funguje ve skutečnosti. Například ve Francii funguje již celá řada takovýchto „družstev“. V jednom z nich v Marseille je zapojeno 80 rodin. Jejich farmář Bruno má uzavřenou smlouvu s každou z rodin. Tato smlouva se obnovuje na začátku každé sezóny (tedy jednou za 6 měsíců). Členové družstva na začátku každé sezóny zaplatí Brunovi jeho náklady na produkci (včetně jeho mzdy), což v marseillském družstvu vychází přibližně na 22 € pro čtyřčlennou rodinu za týden.

Následně každá z rodin dostává pravidelně, každý týden do odběrového místa (může to být vinárna, školka, parkoviště…vlastně cokoliv) košík nejrůznějších produktů farmy. Spotřebitelé si nemohou vybírat co chtějí dostat, ale dostanou to co se právě urodilo, někdy se v košíku mohou objevit i překvapení v podobě neznámých druhů zeleniny či starých odrůd. Někdy odbytové družstvo organizuje i výlet na farmu.

Farmář má tak zajištěn příjem peněz (platbu předem), ví kolik má vyprodukovat, tudíž nemá žádné ztráty produkce např. při skladování, atd. Spotřebitelé získávají pravidelně kvalitní a lokálně vyprodukované potraviny za nižší cenu než je běžná v obchodech.

Jinými slovy, spotřebitelé sdílejí s farmářem rizika a přínosy zdravé produkce, která je přizpůsobena rytmům přírody a je ohleduplná k životnímu prostředí a přírodnímu i kulturnímu dědictví.

Kolik času to zabere?

Farmář může být do systému zapojen na 100 % a mít jej jako hlavní pracovní poměr, nicméně s ohledem na počet odběratelů může tento systém tvořit jen například menší část jeho příjmů. Ze strany spotřebitelů je časová náročnost odvislá od počtu zapojených osob. Pokud by měl vše zajišťovat jen jeden člověk měl by s tím skutečně hodně práce. Nicméně cílem je zapojit do procesu co nejvíce lidí, kteří by utvořili skutečné společenství. A co je vlastně pro správu odbytového družstva potřeba? Spotřebitelé musejí zajistit správu skupiny, na začátku sezóny od všech vybrat platbu, pomáhat farmáři na odběrném místě, organizovat setkání na farmě atd., nic těžkého. Odměnou za to je jednak dobrý pocit z podpory smysluplné věci a hlavně kvalitní a zdravé potraviny bez vedlejších negativních vlivů současného plýtvavého výrobně distribučního řetězce potravin.

Z dlouhodobého a celostního hlediska jsou hlavními cíli sítě těchto odběrných družstev:

  • zajištění a rozvoj rodinných farem a drobného hospodaření.
  • zajištění potravinové soběstačnosti pro všechny regiony a společenství na světě.
  • zajištění zdraví pomocí potravin a boj proti hladu a podvýživě.
  • rozvoj občanské odpovědnosti v ekonomických vztazích a rozvoj sociální sítě a vzájemnosti mezi producenty a spotřebiteli a mezi obyvateli měst a venkovských oblastí.
  • vzdělávání v oblasti životního prostředí a občanské odpovědnost.
  • boj proti vyloučení a chudobě prostřednictvím rozvoje vzájemnosti jak na vesnicích tak v městském prostředí.

Chtěli byste i vy založit spotřebitelské družstvo a pomoci oživit drobné hospodaření a český venkov? Francouzská organizace URGENCI právě připravuje projekt pomoci zakádání místních spotřebitelských partnerství, pro nějž hledá odpovědné spotřebitele, kteří by se účastnili pilotní realizace spotřebitelsko-zemědělského partnerství. Pokud by vás tato problematika zajímala či byste měli chuť se do tohoto chystaného projektu zapojit napište nám na infocentrum@biospotrebitel.cz.

Zajímavé webové stránky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*


*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>