Biopotraviny ve školním stravování

Ve středu 16. listopadu proběhla v Praze konference “Biopotraviny ve školním stravování – aktuální zkušenosti a výhled do budoucna”

Konference Biopotraviny ve školním stravování pořádaná v rámci projektu Bioškoly, která se konala dne 16. listopadu v konferenčním centru City v Praze, se zúčastnilo na 150 účastníků z řad vedoucích školních jídelen, kuchařek, pracovníků školských i dalších odborů krajských úřadů i dalších institucí, ředitelů a pedagogických pracovníků, zástupců nevládních organizací a ekologických zemědělců a výrobců. Ti všichni měli možnost seznámit se s aktuálními zkušenostmi se zaváděním, používáním a vzděláváním o biopotravinách ve školách v tuzemsku i zahraničí.

V úvodu konference představil účastníkům Jan Gallas, vedoucí oddělení ekologického zemědělství Ministerstva zemědělství legislativní a teoretické základy ekologického zemědělství a pochopitelně pohovořil i o důvodech proč Ministerstvo zemědělství podporuje projekt Bioškoly a zavádění biopotravin do školního stravování jako takové.

Dalším řečníkem prvního bloku byl Otakar Jiránek, ředitel společnosti Country Life a vedoucí projektu Bioškoly, který popsal průběh projektu Bioškoly a jeho dosažené výsledky i zjištěné překážky a rozhovořil se i o širších dopadech způsobu stravování na zdravotní stav našich dětí i celé populace.

Úvodní blok obohatil praktickou zkušeností i Roman Jiroušek, ředitel MŠ Landie v Říčanech, který na příkladu vlastní školky ukázal, jaké jsou možnosti a zejména důvody pro využívání biopotravin ve školním stravování v praxi. Školka využívá ve stravování biopotraviny z více než 70 % a považuje jejich použití za zcela přirozené.

Posledním příspěvkem první části konference byla přednáška paní Karin Kaiblinger z rakouské společnosti Gutessen consulting, která se dlouhodobě zabývá zaváděním biopotravin do školního a veřejného stravování. Paní Kaiblinger účastníkům představila stav trhu s biopotravinami a situaci na ekofarmách v Rakousku a popsala aktuální situaci v oblasti bio školního stravování s tím, že situace je rozdílná v různých regionech a největší podporu mají biopotraviny ve školním stravování ve městech jako Vídeň či Štýrský Hradec.

Po drobném občerstvení v biokvalitě se účastníci vrátili na druhou dopolední část přednášek, kterou zahájila paní Anja Erhart z Agentury pro výživu z Německa, která řadu let prosazuje používání biopotravin ve veřejném stravování a je členkou odborného týmu odpovědného za poradenství při zavádění biopotravin do školních jídelen ve spolkové zemi Hessensko. Posluchačům přiblížila situaci školního stavování v Německu i nejrůznější nástroje a cesty k překonávání překážek při používání biopotravin ve školních jídelnách. V Německu v současné době je – podle její přednášky – podíl biopotravin ve školním stravování přibližně
5 %.

Předseda strany Zelených a nedávný Ministr školství, mládeže a tělovýchovy, který ve své funkci prosazoval změny v systému školního stravování, Ondřej Liška se ve svém vystoupení zaměřil na současný stav školního stravování a jeho přesah do vzdělávání na institucionální, ministerské úrovni.

Celou dopolední část konference zakončil Tomáš Václavík, ředitel agentury Green Marketing, která řadu let u nás pomáhá osvětě ekologického zemědělství a biopotravin a podporuje i jejich použití ve školním a veřejném stravování. Pan Václavík ve své přednášce zasadil zavádění biopotravin do škol do širšího rámce směřování společnosti k udržitelnému rozvoji, popsal tedy účastníkům, jak mohou místní biopotraviny ve školním stravování přispívat nejen ke zlepšení zdravotního stavu populace, ale také, že mohou mít široké důsledky na ekonomický růst českého venkova a ekologizaci našeho zemědělství.

Po polední přestávce vyplněné rautem připraveným ze surovin dodaných výrobci a zemědělci zapojenými do projektu Bioškoly následovaly praktické workshopy, které měly účastníkům rozděleným do menších skupin přinést poznatky z tuzemské praxe použití biopotravin při vaření, zvládání financování použití biopotravin, zajištění dodávek biopotravin do škol a realizace vzdělávacích programů v ekologickém zemědělství.

Workshop „Jak vařit z biopotravin a méně známých potravin”, který vedla majitelka jídelny a prodejny Bazalka, Jana Lukešová účastníkům představil specifika používání luštěnin, obilovin a dalších surovin pro školní stravování. Radila jak zařadit biopotraviny do dětského jídelníčku a jak je upravit tak, aby malým strávníkům chutnaly.

Workshop „Jak zařadit biopotraviny do školního jídelníčku a vejít se do finančního normativu” připravila vedoucí školní jídelny ZŠ a MŠ Ostrožská Lhota, Eva Martinková, která v malé vsi na Zlínsku úspěšně a v relativně významném rozsahu používá bio a místní suroviny při zachování nízkých cen obědů pro. Paní Martinková účastníkům předávala své zkušenosti s tím jak se vejít do finančního normativu, představovala vzorové jídelníčky ze své praxe či radila jak a kde ušetřit a na jaké typy biopotravin se zaměřovat.

Workshop „Dodavatelské řetězce – jak fungují dodávky biopotravin do škol v ČR” byl rozdělen na velkoobchodní část, kde ředitel společnosti Country Life, Otakar Jiránek představil možnosti velkoobchodu společnosti Country Life v zavážení školních jídelen biopotravinami a na část faremní, kde jednatelka ekofarmy Statek Tilia Jana Vaníčková přiblížila účastníkům možnosti propojení drobných ekologických hospodářství přímo s místními školami.

Workshop „Vzdělávací programy v ekologickém zemědělství pro školy” vedla Pavlína Štyndlová majitelka hospodářství Kozodoj, který se od roku 2007 věnuje environmentální výchově na statku a patří mezi vzorové vzdělávací farmy Ministerstva zemědělství. Paní Štyndlová účastníkům workshopu přiblížila přínos výukových programů přímo na farmách a ukázala důvody, proč je důležité realizovat vzdělávání o zemědělství a potravinách přímo v terénu. Workshop byl doplněn řadou praktických ukázek výukových programů statku Kozodoj a pomůcek (umělé vemeno, známky pro zvířata, ad.) při nich využívaných.

Závěr konference obstarala panelová diskuse na téma „Potřebujeme biopotraviny ve školním stravování?”, jejímž cílem bylo společně se zamyslet nad hlavními argumenty proč používat biopotraviny ve školním stravování, identifikovat možné hlavní překážky širšího využití biopotravin a najít možné další aktéry, kteří dosud do této oblasti nejsou zapojeni.

Diskuse se zúčastnilo 7 panelistů: Otakar Jiránek, ředitel společnosti Country Life; Martin Leibl z Ministerstva zemědělství; Tomáš Popp pořadatel Farmářských trhů Plzeň; Margit Slimáková, odbornice na výživu; Zdeněk Hladík, člen správní rady Společnost pro výživu; a zástupci škol Roman Jiroušek a Jindra Růžičková, kteří pod moderátorským vedením Karla Merhauta diskutovali výše uvedené problémy.

Vzhledem k pozitivním ohlasům od posluchačů, věříme, že konference přispěla k šíření myšlenky zařazení biopotravin do školního stravování.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*


*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>