NENÍ PŮDA JAKO PŮDA, NĚKTERÁ JE ZDRAVÁ

Právě vychází další z praktických příruček, které pro ekologické zemědělce pravidelně vydává Bioinstitut, tentokrát zaměřená na metody šetrné péče o zemědělskou půdu.

 Základy půdní úrodnosti. Utváření vztahu k půdě

 Praktická příručka určená zemědělcům se zájmem o šetrné formy hospodaření seznamuje s pojmem půdní úrodnosti, základními způsoby zjišťování kvality půdy v praxi a doporučeními pro uchovávání a zvyšování půdní úrodnosti. Vědecké poznatky doplňují praktické zkušenosti ekologických zemědělců s řadou konkrétních postupů a metod z praxe (hospodaření s humusem, volba vhodných osevních postupů, zelené hnojení, podpora doprovodné flóry, ochrana před půdní erozí apod.). Příručka poukazuje na význam šetrných zemědělských technik a postupů  a jejich roli jako alternativy plošné chemizace či použití těžké mechanizace.

“Zvyšování půdní úrodnosti bylo pro průkopníky ekologického zemědělství základem veškerého jejich úsilí. Přesto zachování úrodné půdy mnohdy nebyla věnována dostatečná pozornost. Ekologické zemědělství je však na přirozené půdní úrodnosti závislé. Oslabená a poškozená půda nám nemůže poskytnout to, co od ní očekáváme. Udržet úrodnost půdy vyžaduje velkou péči. Předkládaná brožura ukazuje půdní úrodnost z různých úhlů pohledu. Naším záměrem však nebylo vytvořit obecně platný „návod k použití“. Informace mají být mnohem spíše podnětem k tomu, aby se o vztahu člověka k půdě smýšlelo jinak a aby se tento vztah utvářel ve prospěch budoucnosti.”

 

Podle německého originálu Grundlagen zur Bodenfruchtbarkeit. Die Beziehung zum Boden gestalten vydaného v roce 2012 Výzkumným ústavem pro ekologické zemědělství FiBL Švýcarsko, www.fibl.org zpracoval a vydal Bioinstitut ve spolupráci s Českou technologickou platformou pro ekologické zemědělství (ČTPEZ).

Publikaci je dostupná v elektronické verzi v databázi Organic Eprints www.orgprints.org/24684 či na webových stránkách www.ctpez.cz  nebo www.bioinstitut.cz. Tištěnou verzi je možné objednat mailem na info@bioinstitut.cz či osobně vyzvednout v kanceláři PRO-BIO Ligy v Ekologickém centru Prahy na Toulcově Dvoře, Kubatova 32/1, Praha 10-Hostivař.

Cena publikace: Distribuční poplatek 40,- Kč + poštovné + 15% DPH. Pro členy ČTPEZ zdarma.

Přehled dalších publikací určených pro ekologické zemědělce naleznete na stránkách  Bioinstitutu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*


*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>