Food Revolution Day se blíží, přijďte podpořit lepší školní stravování

Světový den boje za lepší stravování dětí, Food Revolution Day, proběhne na celém světě letos 20. Května. My ho chceme také podpořit po boku iniciativy Skutečně zdravé škola, která pro tento den připravila několik akcí pro školy i veřejnost. Zapojte se také a přijďtei podpořit ideu Food Revolution Day na happening za zdravé stravování, nebo se zapojte do jeho podpory jakkoliv jinak. Rozhodně to nebude nuda! [ více ]

Malmö, město, které aktivně podporuje městské zemědělství

Malmö je třetí největší město Švédska, žije v něm 300 000 obyvatel, 30% jeho obyvatel se narodilo mimo Švédsko a pochází ze 175 zemí světa, 40% lidem je méně než 35 let a každá čtvrtá cesta ve městě je vykonána na kole.  To je pouze pár charakteristik tohoto města na Jihu Švédska, které má velkou ambici stát se leaderem mezi velkými evropskými městy na poli udržitelnosti.  Malmö se chce stát do roku 2020 nejpřátelštějším městem k životnímu prostředí ve Švédsku, chce být městem budoucnosti, kde rozvoj probíhá udržitelně a kde jsou veškeré přírodní zdroje využívány šetrně, zaměřuje se také na udržitelné vedení samotného města, nastavování nových procesů v řízení, využívání zdrojů a předcházení vzniku odpadu. Součástí této strategie je i práce s tématem městského zemědělství a ploch pro pěstování ve městě. [ více ]

Interview s Denisem Carelem – angažovaným francouzským chovatelem koz

Denis Carel je chovatel koz a zemědělec hospodařící na jihu Francie. Je ale především aktivista a jedním ze zakladatelů systému AMAP (Associations pour le maintien d´une agriculture paysanne – Sdružení pro údržbu rolnického zemědělství), pravděpodobně nejvýznamnější a nejrozšířenější současné potravinové alternativy ve Francii, která propojuje ekologicky hospodařící drobné zemědělce a farmáře přímo se spotřebiteli. Protože byl zrovna na pracovním setkání v Praze a protože jsem zjistil, že má zrovna 63. narozeniny, tak jsem ho pozval do cukrárny na kus řeči a dortu. Povídali jsme si nejen o současných problémech spojených s potravinami, ale především o funkčních alternativách, možnostech a nutnosti angažovat se.

[ více ]

Krize rozmanitosti v zemědělství a jak ji řešit

Biodiverzita patří k nejcennějším zdrojům zemědělství. Genetická rozmanitost je nezbytná pro zachování kulturních plodin, pro jejich schopnost adaptovat se a zajišťovat lidem potravu v nových podmínkách. Dochází-li dnes k její destrukci, je tím ohroženo zemědělství i přežití lidstva na Zemi.

[ více ]

Konzumací lokálních potravin proti žíznivé budoucnosti

Svět žízní, neboť má hlad. Nejvíce vody se totiž spotřebuje v zemědělství. V Evropě je to 44 procent, v USA dokonce až 80 procent. Člověk má sice denně vypít 2 až 3 litr tekutin, denní spotřební proces jednotlivce však svět „stojí“ 3800 litrů vody. Jedná se o tzv. virtuální vodu, což je spotřeba vody pro výrobu potravin, které zkonzumuje jeden člověk za den. Ekologickou vodní stopu lze snížit šetřením vody, menší spotřebou masa, omezením plýtvání potravinami, konzumací lokálně vypěstovaných plodin a podporou drobného farmaření, které používá udržitelné způsoby zavlažování. Příklady takového udržitelného zavlažování z různých koutů světa najdete v článku organizace Food Tank.

Ekologická vodní stopa se vypočítávává z množství vody použité na výrobu konkrétního produktu. Je to součet zelené vodní stopy (dešťová voda), modré vodní stopy (voda použitá při umělém zavlažování) a šedivé vodní stopy (voda použití k rozpuštění znečišťujících látek vzniklých během výrobního procesu). Pro představu pár výpočtů: 1 kg chleba = 1600 l vody, 1kg tvrdého sýra = necelých 3200 l vody, 1kg salátu = 5500 l vody, 1kg hovězího = 15500 l vody, 1kg čokolády = 17000 l.

Jaký je poměr vodních stop dalších potravin, zjistíte na stránkách sítě Water Foodprint. Můžete se také stáhnout speciální aplikaci, kterou nabízí Virtual Water Project, anebo zjistit, jakou stopu má sýr Gran Moravia.

 

Zdroj informací je dubnová Mapa prevence plýtvání potravinami MaPPP.


EkoSeedForum vyzvalo ke spolupráci a komunikaci

150 účastníků z 21 zemí diskutovalo v Poznani o ekologickém šlechtění a bioosivech. Hlavním cílem EkoSeedForum – Evropské konference o bioosivech, ekologickém šlechtění a agrobiodiversitě, která se konala 20.-22. 3. v polské Poznani, byla podpora rozvoje nezávislého šlechtění a produkce osiv ve střední a východní Evropě. [ více ]

BIOFACH 2014

Ve dnech 12.- 15. února se v Norimberku opět otevřou brány mezinárodních veletrhů BioFach a Vivaness. Na prestižní přehlídce biopotravin a přírodní kosmetiky se představí přes 2.400 vystavovatelů z celého světa. Těšit se můžete na veganské novinky i zážitkovou kuchyni. Českou republiku bude ve stánku MZe reprezentovat deset společností, včetně Svazu PRO-BIO, v samostatné expozici najdete například PRO-BIO s.r.o.  [ více ]