Krize rozmanitosti v zemědělství a jak ji řešit

Biodiverzita patří k nejcennějším zdrojům zemědělství. Genetická rozmanitost je nezbytná pro zachování kulturních plodin, pro jejich schopnost adaptovat se a zajišťovat lidem potravu v nových podmínkách. Dochází-li dnes k její destrukci, je tím ohroženo zemědělství i přežití lidstva na Zemi.

[ více ]

Vychází publikace o legislativě a užívání bioosiva

Detailní rozbor legislativy vztahující se k produkci a užívání certifikovaného bioosiva a nastiňuje problematiku jeho užívání v České republice nabízí publikace Produkce osiv obilnin v ekologickém zemědělství. Je to certifikovaná metodika, kterou vydal Výzkumný ústav rostlinné výroby v Praze Ruzyni ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a Českou zemědělskou univerzitou v Praze.

[ více ]

Semínkový zákon: návrh změn

Po měsících petičního šílenství a uklidňování ze strany odpovědných úřadů se několik lidí a organizací rozhodlo ke konstruktivnímu kroku, a připravili několik konkrétních návrhů změn “semínkového zákona”, které by měly posílit jeho pozitivní dopad na drobné zemědělce, zahrádkáře a evropskou biodiverzitu. Pokud se vám bude líbit, můžete změny podpořit tím, že je rozešlete našim europoslancům. [ více ]

Zahrádkáři nejsou v ohrožení

V posledních týdnech se kolem našeho dřívějšího článku rozhořela bujará diskuse a řada lidí přeposílala starší petici  proti tzv. semínkovému zákonu proto bychom rádi uvedli věc na pravou míru a přinášíme informace ze setkání setkání u kulatého stolu organizovaného europoslancem Pavlem Pocem (ČSSD) o návrhu tohoto nařízení, které sepsala paní Margit Slimáková [ více ]

Členské státy EU odsouhlasily nová pravidla pro ekologické víno

Výrobci vína v EU, kteří splní nová pravidla ekologické produkce budou moci poprvé označovat své produkty jako „bio“ a používat logo EU pro ekologickou produkci. Až doposud existovala mezera v legislativě, protože neexistovala definice biovína. Na etiketě bylo povoleno pouze používat označení „víno vyrobené z ekologických hroznů“.

[ více ]