Atlas masa představuje netušené rozměry nákupů

Více a více lidí nakupuje v obchodech bio maso a zboží z místních statků, aby se vyhnuli výrobkům z industrializované živočišné výroby. Na to a mnoho dalšího poukazuje nová studie Atlas masa, kterou vydávají Heinrich Böll Stiftung Praha a Hnutí Duha. Testování, které provedli experti z evropských i amerických univerzit, potvrdilo, že bio maso je vyzrálejší, méně vodnaté a obsahuje menší množství tuku. Rozsáhlá publikace nabitá nejnovějšími daty také mapuje globalizaci masného průmyslu, k níž dochází v posledních desetiletích. [ více ]

Krize rozmanitosti v zemědělství a jak ji řešit

Biodiverzita patří k nejcennějším zdrojům zemědělství. Genetická rozmanitost je nezbytná pro zachování kulturních plodin, pro jejich schopnost adaptovat se a zajišťovat lidem potravu v nových podmínkách. Dochází-li dnes k její destrukci, je tím ohroženo zemědělství i přežití lidstva na Zemi.

[ více ]

Vychází publikace o legislativě a užívání bioosiva

Detailní rozbor legislativy vztahující se k produkci a užívání certifikovaného bioosiva a nastiňuje problematiku jeho užívání v České republice nabízí publikace Produkce osiv obilnin v ekologickém zemědělství. Je to certifikovaná metodika, kterou vydal Výzkumný ústav rostlinné výroby v Praze Ruzyni ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a Českou zemědělskou univerzitou v Praze.

[ více ]

Biopotraviny mají stabilní místo v nákupním košíku

Průzkum firmy KPMG z 26. 3. 2013 potvrzuje, že biopotraviny mají stabilní pozici v nákupních košících českých spotřebitelů. Skupina, která nakupuje biopotraviny se nemění i navzdory zdražování potravin. Dokonce vzrostla skupina, která si biopotraviny občas koupí jako doplněk do svého jídelníčku.

[ více ]

Ekologické zemědělství má sice o něco nižší výnosy, ale přináší jiné výhody

Metaanalýza vědců z University Wageningen ukázala značné rozdíly ve výnosech jak různých plodin, tak i v různých oblastech světa.

Hektarové výnosy jsou v ekologickém zemědělství v průměru o 20 procent nižší než v konvenčním zemědělství. To je výsledek analýzy nizozemských vědců.

V metaanalýze provedené vědci z University Wageningen bylo hodnoceno 362 vědeckých prací, které byly publikovány v posledních 25 letech. Jak u různých polních plodin, tak i v různých oblastech světa byly zjištěny výrazné rozdíly. Například v Nizozemsku jsou hektarové výnosy v ekologickém zemědělství zhruba o 25 procent nižší než v konvenčním zemědělství.

Spotřeba potravin stoupá

Autoři kriticky hodnotili, zda by mohlo ekologické zemědělství uživit přibližně 7 miliard lidí žijících v současné době na naší planetě. Již nyní hladoví miliarda lidí a růst obyvatelstva nezadržitelně stoupá. Každý rok přibývá okolo 80 milionů lidí. Do konce století bude podle prognózy Spojených národů na Zemi žít 10 miliard dětí, žen a mužů, kteří budou potřebovat nasytit. Přitom vyšší spotřeba není důsledkem pouze rostoucího počtu obyvatel. Mnohem větší vliv na vyšší spotřebu potravin rostlinného a živočišného původu mají stoupající příjmy obyvatel v rozvojových a prahových zemích.

Pro EZ však hovoří další faktory

Navzdory nižším výnosům existují podle vědců dobré důvody pro další posílení ekologického zemědělství. Mezi ně lze zahrnout udržení biodiverzity a šetření přírodních zdrojů. Dalším důvodem jsou rostoucí náklady na hnojiva a přípravky na ochranu rostlin. Kromě toho některé metody používané v ekologické produkci by mohly být vhodné i pro konvenční zemědělství.

Přetištěno z webu www.agronavigator.cz , původní zdroj: www.agrarheute.com/20-prozent-weniger-ertraege