Pojeďte ze školy na ekostatek

Ekologické statky jsou ideálními místy pro vzdělávání o zemědělství, spojují v sobě jak produkci potravin, tak ochranu životního prostředí v jenom místě, navíc jsou přístupné a otevřené veřejnosti a mnohé z nich se na vzdělávání a výchovu dokonce specializují. PRO-BIO LIGA přináší pražským školám možnost jak se dozvědět víc o možnostech výukových programů na statcích v okolí města. [ více ]

Ekologické zemědělství a změna klimatu, a také bez mýtů – publikace ke stažení

Rádi bychom Vám představili dvě nové publikace z dílny Bioinstitutu respektive České technologické platformy pro EZ. Bioinstitut vydal překlad publikace o změnách klimatu v souvislosti se zemědělstvím, kde ukazuje jak je zemědělství významné pro mitigační opatření. Druhým dílem je argumentář dvou našich předních odborníků Jiřího Urbana a Josefa Dlouhého vyvracející některé opakující se polopravdy a mýty kolem ekozemědělství.  [ více ]

Akční plán ekologického zemědělství 2011-15 a Ročenka ekologického zemědělství 2010

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českou technologickou platformou pro ekologické zemědělství vydalo Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2011 – 2015. Ročenku ekologického zemědělství v České republice 2010 vydal Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, texty a data zpracoval Ústav zemědělské ekonomiky a informací. [ více ]