Seriál KPZ v ČR: zahrada KomPot

Na Biospotřebiteli se často dočtete o tzv. KPZkách – komunitou podporovaném zemědělství. Co to vlastně a prakticky je, vám budeme přibližovat v seriálu KPZky v ČR, představujícím jednotlivé farmáře, zahrady a odběratelské skupiny. Začínáme Komunitní zahradou KomPot. Autorkou textu je zahradnice KomPotu Iveta Kuráňová.

Komunitní zahrada KomPot vznikla v roce 2012 za účelem produkovat zeleninu pro své členy, přesněji pro členy občanského sdružení KomPot. Pozemek se nachází v obci Středokluky, blízko Prahy a je v soukromém vlastnictví. Na pozemku o 0,5 hektaru se pěstuje zelenina a dalších 1000 m2 funguje jako společenská přírodní zahrada. KomPot je vymyšlená zkratka a znamená komunitní potraviny.

KomPot vychází z idejí komunitou podporovaného zemědělství (KPZ), což je systém založený na vzájemném vztahu mezi spotřebiteli a producenty potravin, kteří společně sdílejí bohatství úrody i riziko neúrody. Mezi hlavní cíle KPZ patří místní produkce a spotřeba potravin, podpora šetrného hospodaření v krajině, spolupráce mezi lidmi a pěstování vztahu k jídlu. Tato idea vznikla již v 60. letech v Japonsku a Švýcarsku. Dnes tyto iniciativy např. v USA dosahují počtu až 4000 skupin. Ve Francii je do systému AMAP zapojeno na 10 000 zemědělců a několik set tisíc podílníků. V České republice se tento systém pomalu rozvíjí také. KomPot je v ČR prvním zemědělským hospodářstvím založeným spotřebiteli, už však není jediný.

Zelenina je zde pěstovaná na principech ekologického zemědělství a permakultury s důrazem na další vylepšení kvality půdy a udržitelnosti hodnoty této půdy do budoucnosti. Pěstuje se zde přes 30 druhů zeleniny sklízené od začátku května do konce listopadu dle počasí. Občanské sdružení zatím nedisponuje skleníkem či fóliovníkem a skladovacími prostory na místě. Na zahradu si několik členů pořídilo z vlastního zájmu včelí úly.

V roce 2012 (rok založení KomPotu) se na pozemku zaselo hlavně zelené hnojení a pěstovala zelenina pro menší množství lidí. V roce 2013 se už i přes provozní personální potíže sklízela sezónní produkce pro 25 členů. Nyní, v roce 2014, má občasnké sdružení 37 členů, kteří odebírají zeleninu. Zeleninu si každý na jaře předplácí na celou sezónu dopředu. Z balíku peněz od členů se hradí provozní náklady – platy zahradníků, brigádníků, osivo a sadba, energie, nářadí, atd. Při vstupu do občanského sdružení se platí vstupní členský poplatek, který slouží jako investiční příspěvek. Díky investičním příspěvkům si KomPot mohl dovolit částečně oplotit pozemek, postavit zahradní domek jako zázemí, pořídit kultivační stroj Terru, …

Zelenina se každý týden zaváží na dvě výdejní místa a třetí výdejní místo je přímo ve Středoklukách na zahradě. Závozy se uskutečňují za pomoci dobrovolníků s vlastním autem. Největší množství členů sdružení tvoří mladé rodiny s dětmi. Jsou mezi námi také mladší lidé a naopak i lidé v důchodu. Naším bydlištěm je Praha nebo obce v blízkém okolí a Kladno. Ve všední den jezdí členové sdružení pomáhat na zahradu při obhospodařování pozemku nebo o víkendech na organizované brigády.

Na zahradě je široký sortiment nejen zeleniny, ale také spolurostlin. Hodně rostlin, které vzklíčí ze semínka a narostou, se často do půdy vysemení a následující rok se zase na pozemku objeví – svazenka a pohanka na zelené hnojení, měsíček, kopr, koriandr, divoká rajčata,…. Tento rok kvete mnohem více na zahradě mák vlčí, penízek, rmen, ale také pokračuje růst urputnějšího plevele (či spolurostlin) jako např. pcháče, mléče drsného. V prvních letech přechodu na hospodaření bez pomoci herbicidů je práce s plevely velmi náročná, půda je totiž plná semen. Velmi důležitá je prevence a pravidelné kypření povrchu půdy např. plečkováním. Zahrada je plná vůní, barev, tvarů a následně hmyzu (např. pavouk si přede pavučinu na svazence u zelí a lapá tak škůdce do svých sítí), ptáků (přitahuje i navečer dravce), menších savců – hlodavců, kočky ze sousedství sem chodí chytat hraboše. Tento rok se objevuje v zelenině větší množství zajíců, kteří ale nezpůsobili větší škody na zelenině.

Sadbu zeleniny chráníme bílou textilií, která slouží také proti okusu zajíců. Bílá textílie je skvělá při hospodaření s vodou, snižuje výpar vody z půdy a díky ní si malé rostlinky udržují ve své blízkosti půdní vláhu. Taktéž rostliny na zelené hnojení a spolurostliny (plevel) stíní půdě a velmi snižují výpar půdní vláhy. Na dvou zahradních domcích máme svedené okapy do sudů a nádrže o objemu 1 m3. Pokud dlouho neprší jsme nuceni zalévat vodou z vodovodu. Většinu zeleniny ale nezaléváme. Půda ve Středoklukách je těžší, dlouho drží půdní vláhu. Při zasazení sadby např. zelí, kapusty, květáku jsme nucení zeleninu zalévat, ale jen do doby než si pustí kořínky do půdy. Zelenina stejně jako ostatní rostliny je nucena si vytvořit větší kořenový systém, pokud nemá pravidelný přísun vláhy. Rajčata a okurky jsou nyní pod kapénkovou závlahou. Salát taktéž pravidelně zaléváme, aby nezhořknul.

Více o zahradě KomPot se můžete dozvědět na www.kom-pot.cz a o komunitou podporovaném zemědělství v ČR na www.kpzinfo.cz.

Iveta Kuráňová, zahradnice

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*


*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>