PRVNÍ SEMINÁŘ “ZAPOJ SE DO KPZ!” aneb Jak se připravuje půda pro zasetí nových KPZ

Některá semínka se vysévají již na podzim, aby, až začnou první teplé jarní dny, mohla začít růst a sílit. A tak je to i s cyklem seminářů “Zapoj se do KPZ!” v rámci mezinárodního projektu Be part of CSA!

První seminář ze čtyř na sebe navazujících se uskutečnil 3. října 2015 v Praze v Pracovně. Zúčastnilo se ho 15 lidí, z toho dvě třetiny spotřebitelů a třetina zemědělců, všichni s ambicí naučit se o systému KPZ a vytvořit si vlastní potravinovou komunitu. Zkušené zemědělce zapojené v systému KPZ zastupoval Karel Tachecí a zakladatele, šiřitele a koordinátory KPZ Jan Valeška a Kateřina Pařízková.

Účastníci semináři přišli s motivací začít pracovat na svých projektech, což bylo ze strany organizátorů kladně hodnoceno a podpořilo tvůrčí dynamiku celého dne. Ale protože semínka dobře vzcházejí na předem pečlivě připravené zúrodněné půdě, i při zakládání KPZ je potřeba vědět, z jakého základu KPZ vyrůstá. V úvodní části byly představeny hlavní principy KPZ a tři hlavní kořeny: potravinová suverenita, sociální ekonomika a ekologicky šetrné hospodaření. Poté účastníci pomocí kritérií definovali, jaký model KPZ je jim blízký. V aktivitě “Kdo je kdo v KPZ” si vyzkoušeli vytvořit takovou KPZ skupinu, aby její fungování vyhovovalo co možná nejlépe potřebám a požadavkům jednotlivých aktérů (zemědělci, spotřebitelům).

Cenným zdrojem informací se stal přítomný zemědělec Karel Tachecí a členové jednotlivých KPZ, kteří zodpovídali konkrétní specifické dotazy, nejvíce v části věnované příkladům dobré praxe formou obrazové prezentace komunitní zahrady KomPot a hospodářství Karla Tachecího, které ukázaly odlišné modely KPZ a vytvořily prostor ke sdílení několikaletých zkušeností z fungování.

V závěru semináře byl využit potenciál účastníků: čtyř z nich, kteří mají záměr přeměnit pozemek na KPZ za pomoci ostatních účastníků a lektorů semináře mapovali své možnosti a potřeby.

V průběhu semináře byly užity a střídány různé vzdělávací metody: přednáška, brainstorming, skupinová práce, rolová hra, diskuse.

Seminář byl účastníky reflektován v celém svém průběhu (po jednotlivých aktivitách) a v závěru hodnocen písemně po obsahové, metodické i organizační stránce. Ačkoli jde o pilotní testovací projek, hodnocení bylo obecně poztivní a nejvíce byla vítána účast zemědělce a aktivních členů a organizátorů KPZ. Negativního hodnocení se dostalo timingu, protože nebyl dodržen čas pro jednotlivé aktivity podle plánovaného harmonogramu, a úvodní části, protože účastníci přišli již se znalostmi o systému KPZ a předpokládali, že se hned na prvním semináři dostane na praktické otázky.

Není úrody bez půdy, kterou měl být v tomto případě právě první seminář “Zapoj se do KPZ!” Než napadne sníh zasejeme do ní semínka v podobě praktických kroků a přípravy k vytvoření KPZ a to na druhém semináři 28. listopadu 2015 od 9 do 17 hodin v Pracovně, Praha-Žižkov.

Více o programu druhého semináře Zapoj se do KPZ!  zde.

Fotografie z prvního semináře zde. 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*


*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>