Bio v regionu! – projekt a seminář v Poděbradech

Zveme vás na cyklus informačních seminářů o lokální nabídce biopotravin pro širokou i odbornou veřejnost. První ze seminářů proběhne ve Středočeském kraji již začátkem června. Mezi adepty kuchařského řemesla se bioprodukty dostanou 7. června, a to na Hotelové škole a Vyšší odborné škole hotelnictví a turismu v Poděbradech

Seminář se uskuteční v rámci projektu „Propagace regionální bioprodukce a spolupráce“, který se zaměřuje na zlepšení informovanosti spotřebitelů o místních biopotravinách, jejich zpracovatelích a různých možnostech odbytu. Jeho realizátorem je Bioinstitut, o.p.s.

Náplň seminářů:

Dva významní regionální výrobci biopotravin - Polabské mlékárny, největší producent bio mléčných výrobků u nás, a Country Life, výrobce, distributor a provozovatel prodejen a restaurací, zde představí své zkušenosti se zpracováním a odbytem svých biopotravin. Majitel biodynamického vinařství Vinné sklepy Kutná Hora vysvětlí, jak se z úspěšného hokejisty může stát úspěšný ekologický vinař, navíc s vinicemi certifikovanými v biodynamickém režimu Demeter. Rodinná faremní mlékárna Bio Vavřinec, Ekostatek Vlkaneč (faremní výroba ovocných a zeleninových konzervovaných biovýrobků) a Ekofarma Trněný Újezd, která se zabývá zpracováním masa, poslouží jako vzory kvalitního faremního zpracování a prodeje. Na rozdíly mezi bio a nebio kvalitou mléka, které je u nás s mléčnými výrobky nejčastěji nakupovanou biopotravinou, se zaměří přednáška Romana Rozsypala. Osobní zkušenosti s komunitou podporovaným zemědělstvím (KPZ), výhody odbytu bez zprostředkovatelů i úskalí, se kterými je při zakládání KPZ třeba počítat, na praktických příkladech ukáže spolek CooLAND. Projekt zdravého stravování ve školních jídelnách, možnosti, jak navazovat spolupráci s místními producenty i zkušenosti s odběrem lokálních potravin popíší zástupci projektu Skutečně zdravá školaMilan Berka z kontrolní organizace KEZ o.p.s. vysvětlí systém kontroly a zkušenosti s podvody při výrobě a prodeji biopotravin.

O PROJEKTU

Cílem projektu je zlepšení informovanosti regionálních spotřebitelů o biopotravinách a regionálních výrobcích biopotravin:

- představení situace EZ, bioprodukce a výroby biopotravin v regionu
- ukázání rozdílů bio x nebio na základních komoditách: kravské mléko, hovězí maso a obiloviny
- popis procesu kontroly, certifikace a řešení porušení pravidel EZ
- představení regionálních ekofarem s produkcí a výrobců biopotravin v regionu – info, že v regionu existují, co vyrábí a jak svoje výrobky odbytují
- ukázky dalších možností odbytu: KPZ, projekt Skutečně zdravá škola

„Ekologická produkce v regionech České republiky stoupá. Zdaleka ne všechna se pak u nás ale zpracovává. Velká část surovin směřuje do zahraničí a k nám se vrací zpět v podobě prémiových potravin. Jedním z našich záměrů je představit české výrobce, kteří se zpracováním české bioprodukce zabývají, a současně na různých příkladech z praxe ukázat, že cesta čerstvých biopotravin z regionu ke spotřebiteli nemusí být tak složitá, jako dosud.“ říká Pavlína Samsonová, ředitelka Bioinstitutu, o.p.s.

„Počítáme se zapojením odborných gastronomických škol a chtěli bychom oslovit nastupující generaci kuchařů. Vaření ze surovin z ekologického zemědělství je pro většinu současných špičkových kuchařů samozřejmostí. U nás však mnozí z nich nemají o bioprodukci dostatek informací, případně k nim mají omezený přístup,“ vysvětluje koordinátorka projektu Andrea Hrabalová, proč akce budou probíhat i na hotelových školách. Jen pro úplnost, v ČR existuje v současné době pouze šest certifikovaných biorestaurací, které nabízí menu v biokvalitě.

V roce 2016 se projekt zaměřuje na první tři komodity v biokvalitě: kravské mléko, hovězí maso a obiloviny. Výběr není náhodný. Kravské biomléko je takzvanou vstupní branou k biopotravinám. Ze statistik vyplývá, že právě mléčné biovýrobky se objevují v košících jinak konzervativních spotřebitelů jako první. Je tomu tak i proto, že cenový rozdíl mezi biomlékem a konvenčně produkovaným mlékem není na pultech nijak výrazný (rozdíl v ceně mlék stejné kvality je cca 10 %). Biohovězí se v kuchyních českých domácností a restaurací objeví zřídkakdy, přestože ekologický hovězí dobytek se na našich loukách pase poměrně často (více než polovina z 200 tisíc masných krav v ČR je chována v EZ). Mladá zvířata dnes však končí v podobě zástavu převážně v zahraničí. Pro zemědělce je to nejvýhodnější způsob odbytu i reakce na obecný nezájem Čechů o hovězí maso. Stejně tak zajímavý je fakt, že ačkoliv se u nás vyprodukuje zhruba 25 tisíc tun obilovin k potravinářským účelům a biomouku již není problém v ČR koupit, biochléb naleznete v pekárnách jen stěží.

Projekt Propagace regionální bioprodukce a spolupráce realizuje za přispění Ministerstva zemědělství ČR Bioinstitut o.p.s. V průběhu roku 2016 se uskuteční tyto akce celkem ve třech krajích. Seminář proběhne v Středočeském a Olomouckém kraji, třetí kraj je prozatím v jednání.

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*


*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>