Welfare zvířat v intenzivním zemědělství

 • Etika
  V posledních desetiletích se v intenzivních chovech hospodářských zvířat stáváme svědky velmi drastického zacházení s hospodářskými zvířaty. Krutost vyvolává řadu etických otázek týkajících se oprávněnosti takového jednání.
 • Výživa
  Zvířata jsou v intenzivním zemědělství krmena koncentrovanými krmivy. Jejich strava bývá jednostranná a doplněná o syntetické preparáty (např. růstové hormony).
 • Pohyb
  Čím větší koncentrace zvířat, tím větší efektivita výroby. Snad nejkrutěji jsou v konvenčním zemědělství omezovány slepice v tzv. bateriových chovech nebo prasnice v klecích.
 • Přirozené potřeby
  Přirozené potřeby zvířat nejsou v průmyslovém zemědělství respektovány. Zvířata nemohou projevovat přirozené chování (např. popelení a hrabání u slepic) nebo budovat sociální hierarchie a často trpí nudou.
 • zdraví zvířat
  Obrovská koncentrace zvířat, neodpovídající krmivo, vysoký infekční tlak, stres a frustrace vedou ke zhoršené kondici zvířat a nemocnosti. Ta je navíc řešena preventivním podáváním léčiv. Důsledkem praktik průmyslového zemědělství je také ohrožení lidského zdraví – nebezpečné látky v potravinách (např. léčiva, dioxiny) nebo epidemie (BSE, ptačí chřipka, Escherichia coli).
 • Stres
  Nepřirozené podmínky, zranění a infekce, jednostranná strava, dlouhé transporty a zbytečně bolestivá porážka – to vše způsobuje zvířatům v intenzivních chovech téměř nepřetržitý stres.
 • Šlechtění
  Šlechtění zaměřené na zvýšení produktivity vede k enormním nárokům na výkon zvířat. Například brojleři dorůstají porážkové hmotnosti dvakrát rychleji než před 40 lety a krutou cenou jsou poruchy chůze, zlomeniny a chronická bolest.