Welfare zvířat v ekozemědělství

 • Etika
  Jedním z principů ekologického zemědělství je úcta k přírodě a z ní plynoucí dobrý vztah člověka k hospodářským zvířatům. Ta by měla žít v podmínkách, které jsou pro ně přirozené, mít odpovídající stravu, prožít život bez stresu v souladu se svými přirozenými potřebami.
 • Výživa
  Zvířata v ekologických chovech dostávají různorodá krmiva pocházející z ekologického zemědělství. Alespoň část krmiv musí být čerstvá. Krmiva často pocházejí přímo z farmy.
 • Pohyb
  V ekologickém chovu mají zvířata stálý přístup na otevřená prostranství, nesmějí být trvale uvazována a nejsou chována v nadměrně velkých počtech.
 • Přirozené potřeby
  Zvířata v ekologickém chovu musí mít dostatečný prostor, možnost pohodlného odpočinku a podestýlku. Mají dostatek podnětů, aby se nenudila. Aby bylo minimalizováno sociální utrpení, pobývají zvířata v adekvátně velkých skupinách, mláďata jsou s matkami a podobně.
 • Zdraví zvířat
  V ekologickém zemědělství hraje velkou roli prevence založená na budování dobré kondice a obranyschopnosti organismu. Upřednostňuje se léčba pomocí fytoterapie nebo homeopatie. Nepřípustné je paušální podávání léků, používání hormonálních preparátů, zkracování ocasů, odstraňování zubů, odrohování a zkracování zobáků.
 • Stres
  Principem ekologického zemědělství je vyloučit psychické strádání zvířat zajištěním vhodného prostředí a správného zacházení po celý život. Nedílnou součástí tohoto přístupu je minimalizace stresu při převozech a porážkách, které se provádějí na certifikovaných jatkách.
 • Šlechtění
  V ekologickém zemědělství je cílem najít rovnováhu mezi dostatečným výnosem a pohodou zvířete. Důležitou roli hraje i výběr takových plemen zvířat, která jsou dobře adaptovaná na místní podmínky.