Kvalita půdy v ekologickém zemědělství

 • Holistický přístup
  V ekologickém zemědělství je půda jeden z nejdůležitějších přírodních zdrojů. Je potřeba ji zachovávat a posilovat, aby vytvářela příhodné prostředí pro zdravé rostliny, obsahovala vysoký podíl užitečných organismů a odolávala erozi.
 • Ochrana rostlin
  Ekologické zemědělství se vyrovnává se škůdci a plevely pomocí preventivních metod (vhodné odrůdy nebo vzájemný vliv rostlin). V případě, že je nutno ničit škůdce přímo, využívají se např. mechanické metody, rostlinné preparáty nebo biologická ochrana.
 • Hnojení
  Ekologický hospodář hnojí statkovými hnojivy, používá zelené hnojení a dodržuje osevní postupy. Tyto metody posilují odolnost půdy proti erozi a její biologickou aktivitu.
 • Půdní struktura
  Humus, který ekologické zemědělství do půdy pravidelně dodává kupříkladu v podobě hnoje, zlepšuje strukturu půdy a schopnost zadržet vláhu. Dobře strukturovaná půda dokáže také lépe absorbovat a poskytovat živiny potřebné pro rostliny.
 • Biologická rozmanitost
  V půdě obhospodařované ekologicky najdeme výrazně větší počet a více druhů užitečných členovců, žížal a jiných organismů.