Správní rada

Správní rada PRO-BIO LIGY je volená na řádné valné hromadě (podmínka účasti minimálně poloviny členů sdružení) nebo na mimořádné válné hromadě (vyhlášena půl hodiny po té, co se nesejde počet členů potřebný pro řádnou valnou hromadu). Rada je minimálně tříčlená, maximálně pětičlenná a volí ze svého středu správce pobočky, jehož volební období je dvouleté.

Složení správní rady je následující:

2015-2017

Členové správní rady

 • Mgr. Jan Valeška
 • Ing. Miloslava Hilgertová
 • Ing. Lenka Sehnalová
 • Mgr. Kateřina Čapounová
 • Mgr. Tereza Jursová

Správce pobočky: Mgr. Jan Valeška. Doklad o působnosti správní rady: Registrační list 2015.

2012-2014

Na valné hromadě konané dne 13.3. 2012 v Toulcově dvoře v Praze byla zvolena správní rada ve složení:

 • Mgr. Jan Valeška
 • Mgr. Jana Průšová
 • Ing. Lenka Sehnalová

Rada vybrala ze svého středu správce pobočky Mgr. Jana Valešku. Zápis z valné hromady je ke stažení zde.

2009-2011

Na valné hromadě konané dne 13.3. 2009 v Toulcově dvoře v Praze byla zvolena správní rada ve složení:

 • Mgr. Jana Průšová,
 • Mgr. Kateřina Čapounová
 • Marie Škorničková.

Rada vybrala ze svého středu správce pobočky Mgr. Janu Průšovou. Zápis z valné hromady je ke stažení zde.

 

2007-2009

Na valné hromadě konané dne 1.4.2007 v Toulcově dvoře v Praze byla zvolena správní rada ve složení:

 • Mgr. Kateřina Čapounová
 • Ing. Vladimíra Červená
 • Milena Ježková
 • Mgr. Jana Průšová
 • Ing. Jiří Urban (ke 30.6.2008 ze správní rady pro možný střet zájmů odstoupil)

Rada vybrala ze svého středu správce pobočky Janu Průšovou.

2005-2007

Na volební valné hromadě konané 4.4.2005 byli zvoleni tito členové správní rady :

 • Mgr. Kateřina Čapounová
 • Ing. Renata Osladilová
 • Mgr. Jana Průšová
 • Ing. Jiří Urban
 • Jan Zeman

Správcem pobočky se pro období 2005-2007 stala Jana Průšová .