Členství


Členové svým příspěvkem podporují činnost občanského sdružení PRO-BIO LIGA, která směřuje k vyšší informovanosti spotřebitelů o ekologickém zemědělství a biopotravinách a snaží se o propagaci EZ a biopotravin mezi širokou veřejností.

Každý člen, kromě dobrého pocitu získá:

  • Slevy na přednášky, kursy či semináře pořádané či spolupořádané PRO-BIO LIGOU.
  • Pravidelný informační servis o ekologickém zemědělství v ČR (letáky vydávané PRO-BIO LIGOU)
  • Členskou cenu na knihy vydávané PRO-BIO LIGOU a svazem ekologických zemědělců PRO-BIO.

Členský příspěvek činí 365,- Kč na jeden rok. Tedy, jednu korunu na ekologické zemědělství za den.

Pokud vám nefunguje on-line formulář, můžete si stáhnout přihlášku ve formátu pro Microsoft Word 2003 zde