PRO-BIO LIGA

Kdo jsme?

Jsme spotřebitelé biopotravin a přátelé ekologického zemědělství. V roce 2002 jsme založili občanské sdružení PRO-BIO LIGA, které je samostatnou spotřebitelskou pobočkou největšího českého spolku ekologických hospodářů – Svazu ekologických zemědělců PRO-BIO Šumperk. Je nás cca 150 členů, ve věku mezi 25 – 70 lety, zastoupení mužů a žen je zhruba stejné a polovinu tvoří mimopražští členové.

PRO-BIO LIGA byla založena jako pobočka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců s vlastní právní subjektivitou a vlastními stanovami, které jsou k nalezení v sekci dokumenty.

O činnosti organizace se dočtete více v každoročních výročních zprávách.

Poslání PRO-BIO LIGY

Naší snahou je informovat a chránit spotřebitele potravin, přispívat k celoživotnímu vzdělávání a zvyšovat všeobecnou ekogramotnost.

Naše cíle

  • informovat a vzdělávat širokou veřejnost o možnostech a souvislostech trvale udržitelné spotřeby v oblasti potravin
  • přispět k pozitivní změně spotřebitelských návyků
  • sdružovat spotřebitele biopotravin a vytvořit silnou spotřebitelskou organizaci

Hlavní aktivity

Online poradna o biopotravinách ekologickém zemědělství, komunitou podporovaném zemědělství (KPZ) a potravinovch komunitách.  Server www.biospotrebitel.cz pro všechny uvědomělé spotřebitele se zájmem o biopotraviny a ekologický životní styl.
 Knihovna s 1 500 knižních titulů z oblasti ekozemědělství, biopotravin, životního prostředí, udržitelného rozvoje, přírodního zahradničení, permakultury, atd.  Pořádání exkurzí, brigád, kurzů a pracovně-poznávacích výletů na ekofarmy či do výroby biopotravin.
  Spolupracujeme s AMPI, o.p.s. na realizaci Vzdělávacích programů pro školy o zemědělství a jeho souvislostech Provozujeme server bedynky.cz propojující záejmce a orgainzátory bedýnkových systémů . www.bedynky.cz.
   
Komunitou podporované zemědělství a potravinová suverenita – koordinace mezinárodní spolupráce a tuzemských aktivit v oblasti komunitou podporovaného zemědělství a potravinové suverenity.  Publikace, letáky, časopis a další infomateriály o biopotravinách a EZ.

Staňte se našimi členy

Chcete-li podpořit naši činnost, staňte se členy PRO-BIO LIGY. Více o členství zde.