Kdo ručí za bio?

Vždyť i výroba biopotravinje ekonomická činnost, kde většinou jde o co nejvyšší zisk s co nejnižším nákladem? Jak tedy kontrola ekologických hospodářů a výrobců prakticky funguje?

Zákonná kontrola

 •  Na dodržování právních předpisů dohlížejí státem pověřené kontrolníorganizace.
 • Každý, kdo chce produkovat biopotraviny, musí s některou z těchtoorganizací sepsat smlouvu a podrobit se její kontrole.
 • Těm, kteří splní všechny požadavky, udílejí kontrolní organizacecertifi kát na 1 rok (nejvíce na 15 měsíců). Na jeho základě pak mohoutito výrobci označovat své produkty slovem bio.
 • Kontrolní organizace mohou producenty biopotravin kontrolovat také nepravidelně.

Supervize

 • Na práci kontrolních organizací může dohlížet supervizor, zaměstnanec Ministerstva zemědělství, který namátkově přímov terénu práci kontrolora posuzuje.

Úřední kontrola

 • Nad prací ekozemědělců dohlíží ještě jeden nezávislý státní orgán,a to Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ).
 • Na základě výběru dle analýzy rizik každoročně kontroluje dodržovánípravidel pro ekologické zemědělství u vzorku přibližně 5% ekologických farem.

A samozřejmostí je, že ekologičtí zemědělci a výrobci biopotravin musejí zároveň dodržovat veškerá další pravidla pro běžnou zemědělskou produkci a výrobu potravin.

Kontrola a certifikace v praxi

Jak si mohu být jist, že bio například z Číny či Turecka podléhá stejné kontrole jako bio z České republiky?
Kontrolu biopotravin v těchto zemích provádějí kontrolní organizace, které musejí být schválené Evropskou unií (EU). Tyto mezinárodně uznávané organizace v dané zemi dohlížejí nad tím, že produkce probíhá v souladu s pravidly platnými pro EU. To tedy znamená, že produkty vyrobené v režimu ekologického zemědělství například v Číně musejí splňovat stejné podmínky jako bioprodukce v zemích Evropských společenství. Navíc, každý dovozce potravin ze zemí mimo EU do České republiky je povinen u Ministerstva zemědělství podat žádost o vystavení Dovozního zmocnění

Jak ale vypadá taková kontrola v praxi? Zjišťuje někdo fyzicky na statku, zda zvířata mají výběh či zda na rostliny někdo v noci nestříká toxické pesticidy?

Ano. Každého ekozemědělce pravidelně (nejméně jednou za rok) navštíví osobně inspektor kontrolní organizace, který posoudí, zda byla všechna výše uvedená pravidla pro ekozemědělství dodržena.Inspektor kontrolní organizace při pravidelné kontrole:

 • Projde všechnu účetní evidenci – zkontroluje veškerou dokumentaci hospodáře, výrobce či obchodníka.
 • Prohlédne stáje, zvířata, pole, skladové prostory, atd., zda splňují zákonné požadavky. Pokud se ptáte, zda může kontrolor například poznat postříkané pole, tak může. Nejčastěji totiž najde popálení či deformace listů, nebo nápadnou absenci plevelů v porostu.
 • V případě podezření odebere vzorky, např. půdy.
 • Pokud je vše v pořádku, vydá kontrolní organizace certifikát o původu bioproduktu a tedy o právu označovat potraviny slovem bio.
 • Pokud něco není v pořádku, informuje Ministerstvo zemědělství,které může udělit pokutu za porušení zákona až do výše 1 milionu korun.

Kontrola v obrazech

Kontrolu ekologické farmy inspektorem kontrolní organizace si můžete prohlédnout na videu zde:

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*


*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>