Které výrobky mohou nést biozebru?

Všechny potraviny vyrobené v České republice, na kterých najdete slovo BIO či produkt ekologického zemědělství musejí být označeny logem „biozebry” a kódem kontrolní organizace, což je potvrzením jejich původu v ekozemědělství. To však neznamená, že všechny výrobky opatřené biozebrou, byly vyrobeny v ČR.

Biozebra na pohance z Číny?

Biozebra a kód se mohou objevit také na výrobcích dovážených ze zahraničí. Dovozce biopotraviny ze zemí mimo EU má povinnost nechat dovozový výrobek certifikovat některou z tuzemských kontrolních organizací. . Kontrolní organizace potvrdí shodu pravidel výroby biopotraviny v daném státě s pravidly v ČR. Pak můžete na dovezeném výrobku najít kód české kontrolní organizace, která výrobek recertifikovala, i naše národní logo. Pokud tedy výrobek splňuje podmínky tuzemské legislativy udělí mu kontrolor certifikát a na výrobku se může objevit logo “biozebry”

Naopak biopotraviny z členských zemí Evropské unie prodávané u nás nemusejí mít na obalu českou biozebru (certifikáty a značky ze zemí EU jsou jí rovnocenné), nicméně dovozce může požádat českou kontrolní organizaci o tzv. recertifikaci, která znamená, že na výrobku opět naleznete logo české biozebry.

Jak tedy poznám české bio?

Tím však vzniká pro spotřebitele nepřehledná situace. Ani výrobek s biozebrou nezaručuje tuzemskou produkci. Zjednodušená pozice je u ovoce a zeleniny, kde i v případě konvenčního zboží má prodejce povinnost uvádět zemi původu potraviny. U balených potravin však distributor nemá povinnost informovat spotřebitel o původu potraviny a často toho také využívá.

Někteří otevření výrobci tento problém řeší tak, že důsledně uvádějí zemi původu (či ještě lépe dodavatele) potraviny. Někteří dokonce označují výrobky vlastními značkami, které ukazují na tuzemský původ jako např. společnost bio nebio logem ČESKÉ BIO.

Nicméně žádná oficiální možnost jak rozpoznat tuzemskou produkci na první pohled (pokud si to výrobce nepřeje) zatím není. A je opět na nás spotřebitelích, zda budeme pátrat po původu potraviny, ptát se prodejců a výrobců po původu jejich surovin a využití tuzemských zdrojů a budeme kupovat výrobky tuzemské produkce, nebo zda se spokojíme s anonymní potravinou. Výrobci a prodejci dostávají o tom co chceme jediný signál, a to ten který provedeme naší peněženkou.

Jak může být potravina dovážená přes půl světa bio?

Systém ekologického zemědělství se etabloval jako systém hospodaření šetrného k přírodě, hospodářským zvířatům i lidem. Základem jeho zájmu je tedy zemědělské hospodaření a výroba potravin takovým způsobem, který při nepoškozování kvality životního prostředí produkuje kvalitní potraviny.

V ideálním případě ekologické zemědělství akcentuje místní produkci pro místní spotřebu, nicméně stávající legislativní úprava, vzhledem ke své konsenzuální povaze tento aspekt neodráží a reguluje “pouze” způsob zemědělské produkce a zpracování potraviny označené na konci jako BIO.

Posoudit další environmentální aspekty spotřeby potravin, tedy například zda koupíme biopotravinu z druhého konce světa, už zůstávají na nás, spotřebitelích.

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*


*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>