Co je to BIO

Bez chemie

Ekologicky hospodařící sedláci neznečišťují a nezatěžují přírodu. nezamořují půdu, vodu, vzduch ani živé organismy syntetickými chemikáliemi. Nevnášejí cizorodé látky do potravního řetězce. Půdu hnojí (eko-)logicky: hnojem hospodářských zvířat, kompostem a zeleným hnojením. Problémy s plevely a škůdci řeší spíše preventivně – střídáním plodin, mechanickým ničením plevele, volbou odolných plodin, vhodným sousedstvím různých druhů, tedy vždy “bez chemie”.

Reakce na industrializaci zemědělství

Ekologické zemědělství je přirozený, ale zároveň moderní způsob hospodaření, založený na tisícileté zkušenosti našich předků. Je odpovědí na industrializaci a chemizaci zemědělství ve 20. století. Začalo se rozvíjet již ve dvacátých letech, od sedmdesátých let došlo v západních zemích legislativního ukotvení. Ekologické zemědělství je jedním z pilířů trvale udržitelného rozvoje.

Respekt k přírodě

Ekologické zemědělství využívá spontánní přírodní procesy, ale také moderní agrotechnické metody. Pracuje s obnovitelnými zdroji a napodobuje přirozený koloběh živin. Respektuje životní prostředí. Neznamená návrat na stromy, ale ke zdravému rozumu a citlivému srdci. Na ekologických farmách najdete více polního a lučního kvítí, ptáků, savců, obojživelníků a plazů, žížal, pavouků, střevlíků a také více lidské práce, která tu není nahrazena chemií.

Ukotvení v zákonech

Systém ekologického zemědělství je definován platnou legislativou na národní i evropské úrovni. Každý registrovaný ekologický zemědělec musí pravidelně absolovat kontrolu, zda jeho hospodaření odpovídá zákonům o ekologickém zemědělství. Aktuální legislativa je ke stažení ZDE.

Chov zvířat

Ekologické zemědělství nevidí ve zvířatech jen předměty k dosahování ekonomického užitku, ale především živé tvory s vlastní individualitou a vlastními potřebami. Ekologické chovy musejí zvířatům poskytovat lepší podmínky než chovy „průmyslové“. K samozřejmostem patří volný výběh, zákaz klecových chovů a menší počet zvířat na jednotku plochy. Mláďata jsou delší dobu kojena a ponechána u matky.

Lepší životní podmínky

Zvířata jsou spolu v přirozeném kontaktu a každé spokojeně nosí svůj ocásek, uši, nebo zobák, jak mu narostly (na rozdíl od svých kolegů z konvenčních velkochovů). Nesmějí se používat elekrické bičíky či zklidňující trankvilizéry. Zákony zakazují krmit zvířata např. masokostní moučkou a krmivo musí (kvůli dodržení uzavřeného koloběhu) pocházet z ekologického zemědělství – ideálně ze statku, kde zvířata pobývají.

Zdravá zvířata

Ekologičtí zemědělci často chovají plemena zvířat, která jsou odolná vůči chorobám (byť mívají třeba nižší výnos) a jsou adaptována na místní podmínky. Dobrý zdravotní stav plyne také z vyšší fyzické aktivity zvířat, přirozeného denního režimu a kvalitního krmiva. Pokud dojde k nákaze, jsou zvířata léčena přednostně homeopaticky či fytoterapeuticky.

Biopotraviny

Biopotraviny jsou v první řadě produktem s přidanou environmentální hodnotou. Povaha a způsob získávání biopotravin jsou legislativně zakotveny. Každý produkt označený slovem bio prochází kontrolou splnění původu v ekologickém zemědělství. Biosuroviny pocházejí od sedláků, kteří se v péči o půdu a rostliny obejdou bez průmyslových hnojiv a pesticidů, a kteří svým zvířatům poskytují dostatek péče, kvalitního krmiva a životního prostoru pro pastvu i odpočinek.

Zpracovatelé bioproduktů

Zpracovatelé bioproduktů uvažují podobně jako ekologičtí zemědělci. Při výrobě biopotravin se zříkají používání umělých ochucovadel, barviv a zlepšovadel vůně, chuti a konzistence. Nechávají tedy spotřebitele zažít biopotravinu v její přirozené barvě, chuti, vůni a kráse i s možnou “nevýhodou” kratší trvanlivosti.

Označování a kontrola

Biopotraviny, které byly kontrolovány v České republice (tedy nikoliv nezbytně výhradně české biopotraviny) poznáte podle této zelené “biozebry”, státní značky, která zaručuje, že výrobek splňuje požadavky zákonů o ekologickém zemědělství. Biopotraviny vyprodukované v Evropské unii mají kromě národního loga povinně také jednotné evropské logo. To zaručuje, že výrobky z různých zemí Unie musejí splňovat stejné legislativní normy. Seznam národních značek zemí EU a dalších značek pro biopotraviny naleznete zde. Celý systém ekologického zemědělství, zpracování bioproduktů a výroby biopotravin v ČR kontrolují nezávislé kontrolní organizace ABCert, Biokont CZ a KEZ,o.p.s., které jsou ke kotnrole pověřeny Ministerstvem zemědělství.

1 komentář u “Co je to BIO

  1. Pingback: Nápady, kde zdravě nakupovat | Wellnessia blog