Odkazy

ODKAZY NA DALŠÍ LITERATURU A ZDROJE K TÉMATU PERMAKULTURA

Pro inspiraci přinášíme přehled zajímavých permakulturních projektů před i za humny, které se obracejí k veřejnosti a šíří principy permakultury.

Brněnský ekologický institut Veronica pořádá pravidelné přednášky, besedy a exkurze na permakulturní pozemky. Na jednom z nich, kousek za Brnem, hospodaří také Helena a Mojmír Vlašínovi, neúnavní propagátoři permakulturního zahrádkaření a organizátoři akcí Veroniky .

V Čechách jsou stále populárnější kurzy Jaroslava Svobody, autora úspěšné knihy “Úplný návod k vytvoření EKOZAHRADY a rodového statku”.  Kdyby jste se chtěli zúčastnit některého z jeho kurzů hledejte zde.

Rakušan Sepp Holzer hospodaří na alpských svazích v nadmořské výšce nad 1000 metrů a přesto se mu daří pěstovat zde kiwi a citrony. Tento svérázný propagátor přírodního zahradničení na své farmě ukazuje desítkám dalších sedláků, jak pomocí permakultury překonat i zdánlivě obtížné klimatické podmínky. Jeho práce inspiruje po celém světě – také díky zájmu médií: více zde .

Ekologickou komunitu, hospodařící v permakulturním duchu najdete v slovenské Zaježové ,  asi dvacet kilometrů jižně od Zvolena. Také tady se pořádají vzdělávací akce pro děti i dospělé, ale také sebepoznávací víkendy. Na usedlost Sekier, odkud se ekovesnička v devadesátých letech začala rozvíjet, jezdí dodnes lidé z celého světa zkoušet život v komunitě a čerpat zkušenosti s permakulturním hospodařením.

Dále doporučujeme

Literatura

  • Sepp HOLZER: Zahrada k nakousnutí – Permakultura podle Seppa Holzera. Alman 2010.
  • Jaroslav SVOBODA: Kompletní návod k vytvoření EKOZAHRADY a rodového statku. Smart Press, Praha 2009.
  • David HOLMGREN: Permakultura: Principy a cesty nad rámec trvalé udržitelnosti. Permalot 2006.
  • Bill MOLLISON & Reny MIA SLAY: Úvod do permakultury. Permakultura 1999.
  • Patrick WHITFIELD: Permakultura v kostce. Synergie 1996.

Kam dál?

Historie a vznik

Principy a filosofie

Praxe

Příklad z praxe