Odkazy

ODKAZY NA DALŠÍ LITERATURU A ZDROJE K TÉMATU EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

Pro Vaší inspiraci zde uvádíme výběr ze zajímavých publikací a internetových odkazů, spolu s kontakty na ekologicky hospodařící farmáře, které můžete po domluvě navštívit.

 

 Zajímavé internetové stránky:

 

 

Literatura

  • Šonka, František a kol.: Drobnochovy hospodářských zvířat. Profi Press 2006.
  • Šarapatka, Bořivoj; Urban Jiří a kol.: Ekologické zemědělství v praxi. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, Šumperk 2006.
  • Šarapatka, Bořivoj a kol.: Agroekologie – východiska pro trvalé zemědělské hospodaření. Bioinstitu. Olomouc 2011
  • Šarapatka, Bořivoj, Niggli Urs a kol.. Zemědělství a krajin: cesty k vzájemnému souladu. Universita Palackého v Olomouci 2008.
  • Václavík, Tomáš:  Jak úspěšně vytvořit a provozovat systém “biobedýnek”. MZe ČR, Brno 2008.

Velký výběr knih a brožur k tomuto tématu nabízíme k zapůjčení (některé i k zakoupení) v našem infocentru seznam knih naleznete zde.

Kam dál?

Historie a vznik

Principy a filosofie

Pěstování rostlin a Chov zvířat

Příklad z praxe

Environmentální rozměr