Principy

PRINCIPY A FILOSOFIE BIODYNAMICKÉHO HOSPODAŘENÍ

Biodynamické zemědělství vychází ze Steinerem založené anthroposofie jakožto pohledu na svět, který uznává existenci ducha, resp. duchovního světa jako prvotního, zatímco hmota je druhotná, vzešlá z ducha či vědomí. Člověk je duchovní bytostí, tedy bytostí mající nejen hmotné tělo (tak jako nerostná říše), životní tělo, tj. vitalitu (tak jako rostliny) a duši (jako zvířata), ale také ducha, projevujícího se sebe-vědomím jako vyšším stádiem vědomí, které jinak mají i zvířata. Za vším hmotným je duch, který tomu dal vzniknout.

Tento pohled je rozpracovaný do detailů například v kosmologii (vzniku a vývoji vesmíru), evoluci života na Zemi, v pohledu na anatomii a fyziologii člověka a tím i v lékařství, tedy v otázkách zdraví a nemoci člověka, ve vývoji jednotlivce a ve výchově, avšak anthroposofie slouží jako zdroj obrody a obnovy též v umění, v náboženském životě (Obec křesťanů) a v neposlední řadě i v zemědělství.

 

 

Základním principem je chápání zemědělského statku jako organismu, který má všechny výše zmíněné součásti:

  • hmotnou: půda
  • vitální: rostliny
  • duševní: zvířata
  • duchovní: lidé

a je individualitou; každý statek má svého individuálního ducha. Hmotně vše vychází z půdy, duchovně z lidí, kteří statek spravují. Půda by měla být, jak říká Rudolf Steiner v Zemědělském kurzu, oživená, aby se v ní dařilo rostlinám. Rostliny nemají růst z „podnícené vodnatosti” (umělá, zejména dusíkatá hnojiva), ale z „oživené zemskosti” (statková hnojiva ošetřená preparáty).

K oživení půdy se používá speciální preparát z kravského lejna („roháček”) a zprostředkovaně přes preparovaná statková hnojiva sada preparátů z bylin, připravovaných ve zvířecích orgánech. Preparát z křemene („křemenáček”) se používá k ošetřování vegetujících rostlin za účelem zvýšení asimilace (lepší příjem světla) a s tím související lepší vyzrálosti pletiv, zlepšení chuťových vlastností a zvýšení odolnosti před chorobami i škůdci, resp. zlepšení skladovatelnosti (trvanlivosti). – Tím se již ovšem dostáváme k otázce biodynamické praxe.

 

 

 

Kam dál?

Historie a vznik

Praktické hospodaření

Environmentální a společenský rozměr

Příklad z praxe

Odkazy na další literaturu a zdroje