Příklad z praxe

CAMPHILL ČESKÉ KOPISTY

Camphillské hnutí založil Dr. Karl Kőnig ve Velké Británii v době druhé světové války. Dnes je hnutí rozšířené po celém světě a od roku 1999 také v České republice. Jeho hlavním posláním je začlenit mentálně postižené lidi do společnosti. “Postižení” a „zdraví” společně bydlí, dělí se o domácí práce, pracují na poli a v dílnách. Principy camphillského hnutí vycházejí z anthroposofické filozofie a pedagogiky Rudolfa Steinera.

Faremní hospodářství

Camphill České Kopisty vlastní přes 10 ha orné půdy na soutoku Staré Ohře s Labem, z čehož zatím obhospodařuje asi 2 hektary, na kterých pěstuje především zeleninu. Pozemek oproti sousedním zpestřují nejen doprovodné rostliny, ale i různé druhy ovocných stromů a keřů.

Hospodaří se zde v režimu ekologického zemědělství a používá biodynamické preparáty, které každý rok připravují obyvatelé statku. Pole, které je ošetřované těmito preparáty je poněkud stranou od samotného statku, nicméně i na něm je vidět dlouhodobé působení biologicko dynamických prvků.

I na dvoře statku se ale leccos děje. V nově koupeném vedlejším statku funguje měnší zeleninová zahrada. Na skalce rostou bylinky, zákoutí zdobí květiny, lidé z Camphillu pečují o ovocné stromy a věnují čas spoustě dalších činností souvisejících se zvelebováním statku. V rámci terapie chodí na pole a na zahradu i klienti Camphillu..

Hospodaření Camphillu se neobejde bez pomoci zvenčí, proto se pořádají dobrovolnické workcampy a víkendovky pro skupiny mladých lidí z celého světa, vítáni jsou ale samozřejmě i příležitostní dobrovolníci z okolí.

Historie Camphillu České Kopisty

Iniciátory myšlenky českého Camphillu byli Petr Nejtek a jeho manželka Turid. Petr emigroval do Norska v lednu 1969 a přes svého kolegu se seznámil s anthroposofií a s idejí Camphillu. Spolu s rodinou navštěvovali nejstarší a největší camphillskou komunitu Vidaråsen, kde se blíže seznamovali s denním životem i s duchovním obsahem celého hnutí.

Příbuzným Petra Nejtka byl v restituci navrácen statek v Českých Kopistech u Litoměřic, kde se on narodil a vyrůstal. Po 40 letech hospodaření JZD byly dvůr i budovy ve zbídačelém stavu. Po letech uvažování nakonec jako první vyslovila Turid nahlas myšlenku založit Camphill zde. V roce 1999 vzniká občanské sdružení Camphill České Kopisty. Mezi zakládajícími členy je Radomil Hradil, který během dalších let udělal velký kus práce jak administrativní, tak propagační i praktické na místě.

V létě roku 2003 přichází první rodina, která žila 3 roky v norském Camphillu Hogganvik. Tuto rodinu po roce střídá česko-finský pár. Kupuje se desetihektarové pole. Koncem roku 2004 se otvírá zárodek budoucí textilní dílny, do které začínají dojíždět dvě dívky. První stálí uživatelé přicházejí začátkem roku 2005 spolu s novými spolupracovníky. Začíná se prodávat zelenina z pole.

Během roku 2006 se Camphill postupně začíná dostávat do ustáleného chodu. To znamená pět uživatelů v chráněném bydlení a několik spolupracovníků, kteří v domě bydlí část týdne a střídají se ve službě. Zaměstnání v dílnách (textilní a keramická) a práci venku střídá jednou týdně arteterapie, zpěv nebo malování. Kromě stálých uživatelů dojíždí sem čtyři další na denní péči.

V roce 2007 byl přikoupen vedlejší statek, kulturní památka, která se bude postupně rehabilitovat. Zatím se intenzivně využívá pouze zahrada. Zásadní impuls přichází roku 2009, kdy se do Camphillu stěhuje rodina Lenhartových, kteří zde postupně začínají působit jako rodiče domu.

Texty upraveny podle internetových stránek www.camphill.cz.

Kam dál?

Historie a vznik

Principy a filosofie

Praktické hospodaření

Environmentální a společenský rozměr

Odkazy na další literaturu a zdroje