Odkazy

ODKAZY NA INFORMACE O BIODYNAMICKÉM HOSPODAŘENÍ

 

Internetové zdroje

Česky

Anglicky

 • www.demeter.net – mezinárodní biodynamický svaz Demeter-International

Německy

 • www.ibdf.de – biodynamický výzkumný ústav v Darmstadtu (SRN)

Literatura

Česky

 • Petr DOSTÁLEK – Radomil HRADIL: Biologicko-dynamické preparáty. PRO-BIO Šumperk 1998.
 • Luděk PŘIKRYL: Zahrádkářova čítanka. Biodynamické pěstování zeleniny a ovoce. Fabula, Hranice 2010.
 • Willy SCHILTHUIS: Biologicko-dynamické zahrádkářství v praxi. Eos, Praha 1992.
 • Rudolf STEINER: Zemědělský kurz. PRO-BIO, Šumperk 1996 (2. vyd. 1998).
 • Maria THUNOVÁ: Výsevní dny. PRO-BIO, Šumperk, vychází každoročně, česky od r. 1995.
 • Valeriana, čtení pro přátele biologicko-dynamického zemědělství, č. 1 až 12. PRO-BIO, Šumperk 1992–2000.

Anglicky

 • Herbert H. KOEPF: The Biodynamic Farm. Anthroposophic Press, Hudson, New York 1989.
 • Herbert H. KOEPF, Bo D. PETTERSSON, Wolfgang SCHAUMANN: Biodynamic Agriculture: An Introduction. Anthroposofic Press, New York 1990.
 • Ehrenfried PFEIFFER: Biodynamic Gardening and Farming 1–3. Mercury Press, Spring Valley 1983–1984.

Německy

 • Herbert H. KOEPF, Bodo von PLATO: Die biologisch-dynamische Wirtschaftsweise im 20. Jahrhundert. Die Entwicklungsgeschichte der biologisch-dynamischen Landwirtschaft. Verlag am Goetheanun, Dornach 2001.
 • Herbert H. KOEPF, Wolfgang SCHAUMANN, Manon HACCIUS: Biologisch-Dynamische Landwirtschaft. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 1996.
 • Ehrenfried PFEIFFER: Die Fruchtbarkeit der Erde. Rudolf Geering Verlag, Dornach 1977.
 • Friedrich SATTLER, Eckard von WISTINGHAUSEN: Der landwirtschaftliche Betrieb – biologisch-dynamisch. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 1989.
 • Wolfgang SCHAUMANN: Rudolf Steiners Kurs für Landwirte. Stiftung Ökologie und Landbau (SÖL), Bad Dürkheim 1996.
 • Eckard von WISTINGHAUSEN: Düngung und biologisch-dynamische Präparate. Verlag Lebendige Erde. Darmstadt 1994.
Kam dál?

Historie a vznik

Principy a filosofie

Praktické hospodaření

Environmentální a společenský rozměr

Příklad z praxe