Biodynamika

Biodynamika či přesněji biologicko-dynamické zemědělství je jednou z nejstarších metod ekologického zemědělství, její vznik se datuje do roku 1924. Dnes touto metodou hospodaří více než 4000 podniků ve více než čtyřech desítkách zemí světa.

Biodynamici patřili vždy také k průkopníkům ekologického šlechtění rostlin a množení osiv, alternativního výzkumu kvality potravin, ale také komunitního života na farmách, spojení zemědělství s péčí o postižené, s výchovou a vzděláváním dětí a mládeže atd.

Z biodynamického zemědělství vzešlo camphillské hnutí (zemědělské komunity s mentálně postiženými dospělými lidmi), úzké napojení na biodynamické zemědělství mají i anthroposofické farmaceutické firmy Weleda a Wala.

Biologicko-dynamické zemědělství vzniklo jako velmi předvídavá odpověď na problémy konvenčního zemědělství, které se naplno projevily teprve o půlstoletí později. Opírá se o učení Rudolfa Steinera, o jeho poznání duchovních zákonitostí fungování živého světa. Primární snahou biodynamických zemědělců byla vždy produkce kvalitních potravin, prospívajících člověku ve všech jeho součástech, jeho tělu, duši i duchu.

Základním předpokladem této produkce je úrodnost půdy; půda musí být oživená a k tomuto oživování slouží mj. speciální biodynamické preparáty. Důležité pro biodynamiky je také utváření lidských společenství, vnášení kulturních impulzů do společnosti a vytváření takových vlastnických, ekonomických a vůbec sociálních vztahů, aby to odpovídalo lidské důstojnosti a skutečným lidským potřebám.

Dále se můžete dozvědět o těchto oblastech biodynamického zemědělství:

Historie a vznik

Dočtěte se o tom, kdy, jak a proč vzniklo biologicko-dynamické zemědělství ve světě i v ČR a kdo stál u jeho zrodu? Čtěte více…

Principy a filosofie

Co stojí v pozadí biologicko-dynamického zemědělství, jaké principy a jaká filosofie tvoří jeho myšlenkový základ? Čtěte více…

Praktické hospodaření

Co znamená biologicko-dynamicky hospodařit v praxi? Jaké jsou zásady pěstování rostlin či chovu zvířat v tomto alternativním zemědělském systému a jak se liší od běžné konvenční praxe? Čtěte více

Příklad z praxe

Biologicko-dynamické statky se u nás prosazují velmi pozvolna, jedním z těch, které realizují biodynamické a antroposofické principy v širším rozsahu je Camphill České Kopisty. Čtětě více

Environmentální a společenský rozměr

Chcete vědět jaký je širší environmentální a společenský záběr biologicko-dynamického zemědělství, jaké jsou další oblasti společenského života v nichž jsou biodynamičtí hospodáři zapojeni? Pak čtěte více…

Odkazy na další literaturu a zdroje

Chcete-li se dozvědět ještě další informace o tomto zemědělském systému nabízíme vám další internetové a literární zdroje. Více…

 

Autor textů
Radomil Hradil
Autor vystudoval VŠZ Brno (dnes MZLU), pracoval několik roků v biodynamických podnicích v Německu, Švýcarsku a Norsku, podílel se na rozvoji ekologického zemědělství v ČR, spoluorganizoval biodynamické semináře svazu PRO-BIO a redigoval časopis Valeriána.

0 komentářů u “Biodynamika

  1. Nedoceněné nadčasové dílo Viktora Schaubergera prolínající se všemi rovinami lidské činnosti počínaje lesním a vodním hospodářstvím, zemědělstvím a energetiky.

    více info na [url]http://www.albert-sd.cz/tag/viktor-schauberger/[/url]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*


*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>