Tajemství značek na potravinách : regionální a české

V současné době se čím dál častěji setkáváme s různými označeními na obalech potravin. Co nám tyto značky o potravinách říkají? Ve dvou článcích Vám stručně představíme nejčastěji používané značky, které vám mohou pomoci přiblížit původ potraviny a usnadnit tak orientaci na potravinářském trhu.

 

Regionální potraviny

Regionální značky označují tradiční domácí krajové odlišné produkty. Regionální značky se udělují nejen potravinám a vedle původu zaručují rovněž kvalitu a šetrnost k přírodě. S takto ozlacenými výrobky se nejčastěji setkáme přímo v daném regionu.

 

V současné době je do systému regionálních značek zahrnuto osmnáct regionu, z nichž každý má vlastní unikátní značku. Systém regionálních značek realizuje Asociace regionálních značek, o. s. Jednotlivé značky naleznete na adrese www.regionalni-znacky.cz.

 

Značka Regionální potravina je udělována potravinám, které jsou vyrobeny v jednotlivých regionech ČR. Rovněž suroviny musejí pocházet z daného regionu (v odůvodněných případech

mohou být tuzemské). Jedním z důležitých cílu značení je zkrácení cesty potraviny mezi výrobcem a zákazníkem. Značku Regionální potravina spravuje Ministerstvo zemědělství. Více informací naleznete na webu www.regionalnipotravina.cz .

 

České potraviny

Značka KLASA je udělována potravinářským výrobkům, které splňují kvalitativní a bezpečnostní kritéria i příslušné normy CR a EU. Požadavky pro udělení značky KLASA jsou přísnější než běžné hygienické a potravinářské normy. O udělení značky rozhoduje hodnotitelská komise Ministerstva zemědělství. Certifikát je udělen na období tří let.

 

Logem Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR mohou být označeny pouze potraviny vyrobené na území CR. Potraviny musí, až na výjimky, obsahovat z vetší části suroviny pocházející z CR. Více informací na webu www.foodnet.cz.

 

Chráněná zeměpisná značení EU

Hlavním cílem systému chráněných zeměpisných označení EU je ochrana názvu zemědělských a potravinářských výrobku, které jsou typické pro jednotlivé státy. V rámci systému byla zavedena tato označení:

 

Logo Chráněné označení původu lze nalézt na potravinách, které jsou přípravou, produkcí a zpracováním vázány na jedno vymezené území.

 

 

 

Chráněným zeměpisným označením se označuje zboží, které bylo na vymezeném území připraveno, vyrobeno nebo zpracováno. Nemusejí zde být dodrženy všechny podmínky najednou.

 

 

 

Označení Zaručená tradiční specialita se vztahuje na produkty, které jsou vyrobeny s použitím tradičních surovin nebo tradičním způsobem výroby. Tímto logem se muže pochlubit napr. Pardubický perník, Třeboňský kapr či České pivo.

 

O udělení chráněných zeměpisných označení rozhoduje Evropská komise. Více informací na webu Ministerstva zemědělství (www.mze.cz ) a Evropské komise (ec.europa.eu ).

 

Vždy sledujte složení konkrétního výrobku. Některé značky např. nevylučují používání umělých barviv, aromat či konzervantů.