Tajemství značek na potravinách : bio a fairtrade

Podle evropské legislativy musejí výrobci biopotravin u všech balených biopotravin vyprodukovaných v rámci Evropské unie uvádět toto logo (tzv. eurolist). Tato značka není povinná pouze u dovozu ze zemí mimo EU a u nebalených biopotravin. Značka musí být doplněna  informacemi o původu suroviny (EU/mimo EU).

 

Podle tuzemského předpisu musí být každá potravina, která je označena slovem BIO či souslovím produkt ekologického zemědělství, také opatřena na obalu kódem kontrolní organizace a tímto grafickým znakem (tzv. biozebra). Touto značkou mohou být označeny i potraviny s původem mimo CR.

 

V České republice působí 4 kontrolní organizace (ABCERT AG, Biokont CZ, s.r.o., KEZ, o.p.s a BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.). Nejenže udělují příslušné certifikáty, ale provádějí také kontroly u výrobců, zpracovatelů i velkoobchodníku s biopotravinami. Inspektoři kontrolních organizací provádějí pravidelné i namátkové kontroly na biofarmách, u zpracovatelů i velkoobchodníku. Minimálně jednou ročně tak projde celý řetězec výroby, zpracování a distribuce kompletní kontrolou.

 

Vzhledem k tomu, že se do CR rada biopotravin dováží, mohou být na některých biopotravinách současně s logem tzv. eurolistu i loga těchto zemí:

 

         
Velká Británie Rakousko Německo Nizozemsko Slovensko

 

Biodynamické zemědělství

Biodynamické zemědělství vychází z obdobných principu jako ekologické zemědělství, klade však vetší důraz na pojímání hospodářství jako samostatného soběstačného celku, kde je úzce provázaná rostlinná a živočišná produkce. Logo označující potraviny pocházející z biodynamického zemědělství uděluje společnost Demeter, která má v současnosti 16 členských organizací po celém světě. Značku dosud obdrželo cca 5 000 statku ve více než 45 zemích.

Více informací o biodynamickém zemědělství na webu společnosti Demeter (www.demeter.net).

 

Fairtrade

Známka Fairtrade zaručuje, že produkt byl vyroben v souladu s myšlenkou spravedlivého obchodu. Jedná se o potraviny a rukodělné výrobky nejčastěji ze zemí třetího světa, neboť právě zde často dochází k porušování základních lidských práv. Cílem fair trade je zlepšovat životní podmínky drobných výrobců či pěstitelů, kteří jsou znevýhodněni. Velký důraz je kladen na sociální,

ekonomický i environmentální aspekt. Certifikací Fairtrade se zabývá Mezinárodní certifikační organizace Fairtrade International (FLO). V CR používání značky kontroluje Fairtrade Česká

republika (www.fairtrade-asociace.cz).