Odkazy na další informace

Ekoporadny

 Ekoznačky

 

Ekospotřebitel – ekospotrebitel.cz

Starší stránky sdružení ROSA, které nabízejí informace ze mnoha oblastí enviornmentálně šetrné péče o domácnost. Šíře probíraných témat sahá od potravin, přes péči o děti, až po šetrné spotřebiče, stavění, atd.

Veronica.cz – veronica.cz

Zelená domácnost a úřad na stránkách brněnského sdružení Veronica. Zabývá se především udržitelnou spotřebou a péčí o domácnost a zeleným úřadováním. Nabízí ke stažení zajímavé publikace, například o šetrných nákupech. Zajímavostí jsou informace o možnostěch “ozelenění” vánočních svátků.

Zelená domácnost – ekolist.cz/zeldom

Informace z celé řady oblastí, kde lze aplikovat environmentálně šetrný přístup při každodenních činnostech na stránkách elektronického časopisu Ekolist.

Průvodce etického spotřebitele – etickyspotrebitel.cz

Informace o etickém spotřeibtelství obsahují popis certifikací eticky nezávadných produktů, možnost vyhledávání prodejců či distributorů produktů či služeb spojených s etickým spotřebitelstvím.

 

Biospotřebitel – biospotrebitel.cz

Přehled ekologických značek s popiskem z oblastí textil, kosmetika, dřevo, ekologicky šetrné výrobky a biopotraviny.

Ekospotřebitel – ekospotrebitel.cz

Přehled značek, které mohou vypadat jako ekoznačky, ale ekoznačkami v pravém slova smyslu nejosu. Zároveň zde naleznete vysvětlení co tyto ne-ekoznačky znamenají.

Ekoznačka.cz – ekoznacka.cz

Stránky České informační agentury pro životní prostředí věnované ekologickému značení s důrazem na výrobky certifikované Ekoznačkou EU a značkou Ekologicky šetrný výrobek.

SOS – značky – spotrebitele.info/znacky

Přehled spotřebitelského značení na stránkách Sdružení obrany spotřebitelů s podrobným popisem každé značky, včetně celé řady značek ekologicky šetrných výrobků.

Eco-label EU – eco-label.com

Seznam společností, jejichž produkty a služby získaly označení EU Ecolabel. Podrobnější informace o značce Ecolabel v angličtině na stránce ecolabel.eu.

GEN – globalecolabelling.net

Stránky světové sítě ekologického značení, obsahuje soupis světových ekoznaček s prolinkem k jejich provozovateli a dalšími informacemi o ekoznačení. Pouze v angličtině.

 Úspory energie

 Odpady

 

Ekowatt – ekowatt.cz

Energetická poradna sdružení Ekowatt, která nabízí otázky a odpovědi v nejrůznějších oblastech využití obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor, včetně legislativních a finančních opatření.

Úsporné spotřebiče – uspornespotrebice.cz

Stránky Sdružení pro efektivní využívání energie nabízejí komplexní informace o úsporách energie při nákupu a používání domácích elektrospotřebičů, například včetně seznamu vybraných typů šetrných elektrospotřeibčů.

Energie na zeleno – nazeleno.cz

Odborné články o úsporách energií, katalog firem, kalkulačka úspor či on-line poradna v sekci o energiích portálu Nazeleno.cz.

Calla – calla.cz

Databáze zařízení využívající obnovitelných zdrojů energie provozovaná občanským sdružením Calla.

 

Jak třídit – jaktridit.cz

Webové stránky společonsti EKO-KOM, a.s. věnované třídění domovního odpadu. Dozvíte se co je to třídění, jak třídit, jak se využívají vytříděné odpady, kam jednotlivé odpady ukládat, atd.

Třídění odpadu – trideniodpadu.cz

Soukromé stránky M. Hobrlanda poskytují celou řadu hodnotných informací o třídění nevšedně a vtipně.

Ekodomov – ekodomov.cz

Stránky občanského sdružení Ekodomov nabízejí vyčerpávající informace o kompostování a sběru bioodpadu, včetně elektronického obchodu s nabídkou kompostérů, kompostovatelných předmětů, literatury, atd.

Enviweb – enviweb.cz

Aktuální informace ze světa odpadů.

Ecobat – ecobat.cz

Informace o zpětném odběru baterií společností Ecobat, která je k této činnosti pověřena Ministerstvem životního prostředí.

Zpětný odběr elektrospotřebičů

Zajišťují společnosti Elektrowina Asekol.

Zpětný odběr telekomunikačních zařízení

Zajišťovaný společností REMA.

Zpětný odběr zářivek a úsporných žárovek

Zajišťovaný společností Ekolamp

 Potraviny

 

Agronavigátor – Agronavigator.cz

Sekce o ekozemědělství na zemědělském portálu Agronavigátor nabízí aktuální články z oblasti biopotravin a EZ.

Bio Info – Bio-info.cz

Portál zaměřený na marketing biopotravin. Nabízí aktuální informace ze světa biopotravin v tuzemsku i v zahraničí, poradnu, kalendář akcí, novinky na trhu, či tržiště produktů.

Biopotraviny – Biopotraviny.info

Portál Ligy ekologických alternativ o biopotravinách. Nabízí aktuální informace seznam farem či prodejen biopotraivn.

České biopotraviny – Ceskebiopotraviny.cz

O ekologickém zemědělství na stránkách Hnutí Duha. Stránky nabízejí adresář ekozemědělců, novinky na trhu, kampaně hnutí na podporu biopotravin, atd.

Agri.cz – agri.cz/ekologicke-zemedelstvi

O ekologickém zemědělství na stránkách Ministerstva zemědělství. Aktuality ze světa EZ, seznamy podnikatelů v EZ, legislativa, dotace, publikace, loga a značení a mnoho dalšího.

Ekospotřebitel – Ekospotrebitel.cz

Stručné informace o biopotravinách a ekologickém zemědělství na stránkách ekospotrebitel.cz.

PRO-BIO Svaz EZ – PRO-BIO.cz

Stránky největšího Svazu ekologických zemědělců PRO-BIO. Nabízejí aktuální informace o ekologickém zemědělství, seznam akcí, tržiště biopotravin,

Fair Trade potraviny a produkty

Základní informace o systému Fair Trade naleznete na stránkých Společnosti pro Fair Trade.cz, či na stránkách projektu svetvnakupnimkosiku.cz

Vodovoda – vodovoda.cz

Za vodu z kohoutku

Geneticky modifikované organismy (GMO)

Základní informace naleznete na ekospotrebitel.cz , greenpeace.cz , enviweb.cz

Lokální nakupování

Základní informace naleznete na bedynky.cz

či nalok.cz