Biozahrada

Biozahrada je místo, kde se cítí dobře člověk i rostliny a živočichové. V biozahradě se nebojuje, ale spolupracuje. Sem člověk nechodí s jedem v postřikovači na zádech ani sem netahá pytle s umělým hnojivem; sem se chodí s radostí, ale také s pokorou a láskou. Tady nemá místo jed ani v zádovce, ani v srdci.

Bios značí život a biozahradník dělá vše pro život. A zahrada a život v ní se mu za to bohatě odměňují: svými plody, svou laskavou atmosférou a svým nikdy nekončícím velkolepým představením barev, vůní, chutí, tvarů a pohybů, prostě života.

Přeji Vám, abyste se ve své zahradě cítili krásně a abyste dovedli plnými hrstmi brát i dávat, tak jako to dovede Příroda a matka Země.

Péče o půdu

Péče o půdu je základem našeho snažení. Úrodná půda lépe odolává výkyvům počasí a je předpokladem rovnoměrného zásobování rostlin vodou a živinami. Péče o půdu znamená hlavně péči o půdní organismy. Patří sem střídání plodin, hnojení kompostem, zelené hnojení, případně i přihnojování rostlinnými zákvasy a nastýlání. Více zde .

Pěstování zeleniny

Chuť vlastnoručně vypěstované zeleniny nic nenahradí, je neskonale lepší než jedy nasáklá zelenina ze supermarketů, a navíc můžete zažít při jejím pěstování opravdové dobrodružství. Stačí bedlivě pozorovat ekosystémové vztahy na naší zahradě a kooperovat s přírodou. Pěstování zeleniny nemusí být úmorná dřina, ale poučná zábava, kterou si oblíbí malí i velcí. Jak na to zde.

Chvála bylin

V biozahradě by neměly chybět byliny, které obohatí a zpestří náš jídelníček – vonné látky obsažené v bylinách mnohostranně podněcují náš organismus a zlepšují naše trávení. Zpestřením jsou ovšem i pro naši zahradu, kterou zaplňují barvami a vůní, ale také motýly, pestřenkami, divokými včelkami a jiným hmyzem, který se nechává přilákat jejich květy. Více zde.

 

Pěstování ovoce

Můžeme pěstovat velmi širokou a pestrou škálu druhů. Výběr ovocných stromů přizpůsobíme především nadmořské výšce a úrodnosti půdy, nebojíme se však ani experimentovat; volba správné odrůdy, naroubované navíc na vhodné podnoži, nám mnohdy umožní pěstovat příslušný ovocný druh i v podmínkách zdánlivě nepříznivých. Více zde

Místa pro přírodu

Čím rozmanitější je ekosystém, tím je stabilnější jeho rovnováha. Proto se snažíme vytvořit podmínky k životu na naší zahradě co největšímu počtu živočichů. Ti potřebují potravu, úkryt a možnost rozmnožování či přezimování. Čím pestřejší bude složení pěstovaných rostlin, tím více druhů živočichů do zahrady přilákáme. Další podmínkou je vytvoření různých biotopů, skrýší a zimovišť. Více zde.

Zahrada na balkonu a terase

Nemáte-li zahradu, nezoufejte. I na balkonu se dají dělat divy! Stačí hlína, květináče, nápaditost a hlavně vytrvalost při zalévání, případně někdo, kdo vás zastoupí v nepřítomnosti. Více zde.

 

 

 

Úprava textu Radomila Hradila: Biozahrada. PRO-BIO LIGA, Praha 2007. Publikaci si můžete za 20,- Kč u nás objednat.

 

Odkazy: