Éčka

Níže si můžete vyhledat veškeré aditivní látky používané při zpracování biopotravin s podrobným popisem co, která látka představuje.

Látky jsou rozděleny do jednotlivých kategorií podle způsobu použití a u každé z nich je uvedeno, zda je možné je použít při zpracování rostlinných či živočišných produktů.

E 153 Rostlinné uhlí

Legislativa povoluje použití rostlinného uhlí při výrobě potravin živočišného původu, konkrétně při výrobě sýrů Ashy goat a Morbier.
Logo živočišné výrobky

E 160b Annatto, bixin, norbixin

Legislativa povoluje použití tohoto barviva pouze při přípravě biopotravin živočišného původu. Je třeba s ním počítat jako s látkou zemědělského původu. Konkrétně jej lze použít pro výrobu těchto sýrů: Red Leicester, Double Gloucester, Cheddar a Mimolette
Logo živočišné výrobky

E 170 Uhličitan vápenatý

Legislativa jej povoluje použít při výrobě potravin rostlinného i živočišného původu, nesmí být ale použit k barvení nebo obohacení výrobků vápníkem.
Logo obiloviny Logo živočišné výrobky

E 220 Oxid siřičitý

Oxid šiřičitý lze použít jak při přípravě potravin rostlinného, tak i živočišného původu. Používá se jako konzervant a antioxidant.
Logo obiloviny Logo živočišné výrobky

E 224 Disiřičitan draselný

Disiřičitan draselný lze použít při přípravě potravin rostlinného i živočišného původu. Používá se jako konzervant a antioxidant.
Logo obiloviny Logo živočišné výrobky

E 250 Dusitan sodný

Dusitan sodný povoluje legislativa použít v omezeném množství pouze u masných výrobků.
Logo živočišné výrobky

E 252 Dusičnan draselný

Dusičnan draselný povoluje legislativa použít v omezeném množství pouze u masných výrobků.
Logo živočišné výrobky

E 270 Kyselina mléčná

Legislativa povoluje použít kyselinu mléčnou při přípravě potravin rostlinného i živočišného původu.
Logo obiloviny Logo živočišné výrobky

E 290 Oxid uhličitý

Oxid uhličitý lze použít při přípravě potravin rostlinného i živočišného původu.
Logo obiloviny Logo živočišné výrobky

E 296 Kyselina jablečná

Kyselinu jablečnou lze použít pouze při přípravě potravin rostlinného původu.
Logo obiloviny

1 2 3 4 5  další