EkoSeedForum vyzvalo ke spolupráci a komunikaci

150 účastníků z 21 zemí diskutovalo v Poznani o ekologickém šlechtění a bioosivech. Hlavním cílem EkoSeedForum – Evropské konference o bioosivech, ekologickém šlechtění a agrobiodiversitě, která se konala 20.-22. 3. v polské Poznani, byla podpora rozvoje nezávislého šlechtění a produkce osiv ve střední a východní Evropě. [ více ]

Komunitní zahrada Kuchyňka: Zeleninu můžete pěstovat společně. Přímo v Praze.

Na třech arech půdy v pražských Holešovicích vzniká zatím největší pražská komunitní zahrada Kuchyňka. Už letos zde můžete sklízet zeleninu a ovoce, seznamovat své děti s přírodou, potkávat sousedy, vařit i jen tak se nechat unášet výhledem do údolí Vltavy. Právě probíhá nábor členů a společné plánování finální podoby zahrady.  [ více ]

SPOLUPRÁCE EKOFAREM S VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY SE VYPLÁCÍ

V České republice se ekologické zemědělství často spojuje s představou prvorepublikového hospodaření „našich prababiček“, v lepším případě se pak považuje za marginální formu hospodaření, vhodnou pro zajištění údržby travních porostů v horských a podhorských oblastech. Ve většině vyspělých zemí ovšem ekologické zemědělství působí jako inovační lídr v oblasti moderního udržitelného hospodaření.  Z výsledků původně ekozemědělsky zaměřených výzkumů těží dnes už řada běžně rozšířených agrotechnik a postupů i v jiných zemědělských systémech. [ více ]