Akce

28.04.2017 17:00 - 01.05.2017 14:00

Kulturní a sociální význam biodynamického zemědělství

V Nové Vsi nad Popelkou se chystá pokračování semináře “Kulturní a sociální význam biodynamického zemědělství”, tentokrát zahrnující také přípravu biodynamických preparátů.

21.04.2017 16:00 - 01.05.2017 22:00

Ekologické dny Olomouc 2017

EDO … na manipulační ploše
27. ročník festivalu

Manipulace kolem nás: ve společnosti, přírodě, krajině, politice, médiích, vzdělávání, vztazích, …
Manipulace spojené s environmentálním hnutím, s virtuální realitou, sociálními sítěmi a internetem.
Jak k nim dochází, jaký je jejich smysl, jak se jim bránit?

10.05.2017 08:00 - 15:30

SEMINÁŘ BIO V REGIONU ZLÍNSKÉHO KRAJE

Zájem o lokální biopotraviny je stále na vzestupu. Veřejnost se více zajímá o kvalitu a původ potravin a také o způsoby, jak podpořit lokální zemědělskou produkci. Mnohdy však chybí potřebné informace. Právě z tohoto důvodu vznikl projekt BIO v regionu, jehož cílem je zvýšit informovanost spotřebitelů o biopotravinách, jejich zpracování a dostupnosti.

24.05.2017 16:30 - 18:00

PŘÍRODOVĚDNÁ VYCHÁZKA K PROSTŘENÉMU STOLU OVOCNÉHO SADU KLÍČOV

Když se řekne sad, vybaví se nám ovoce a tedy něco dobrého k jídlu pro nás, pro člověka. Klíčovské sady však nejsou jen zdrojem potravy pro člověka.
Na vycházce se seznámíme s místními druhy a odrůdami ovocných stromů,
rostlin a živočichů a budeme poznávat, jak jsou jejich životy propojeny.
Akci je vhodná pro amatérské přírodovědce ve věku 6-99 let.

03.07.2017 09:30 - 13:30

Seminář: EET při prodeji ze dvora, na farmářských trzích a v agroturistice

Vážení, dovoluji si Vás pozvat na seminář, který ocení nejen ekologičtí zemědělci.

Elektronická evidence tržeb – kdy už nutně ano, a za co přijatou hotovost ještě evidovat nemusíte?
Nejste si jisti, zda se vás bude týkat elektronická evidence tržeb při prvním letošním farmářském trhu?
Nevíte, jak s prodejem své produkce ze dvora či zda je třeba evidovat agroturistiku?
Odpovědi na tyto otázky vám zodpoví Ing. Lukáš Kozákporadce náměstkyně ministra financí pro daně a cla. 

1