Akce

Nové šlechtitelské postupy v genomické éře

11.12.2017 10:00 - 13:30

seminář pro zemědělskou veřejnost

Pořádá: ČTPEZ

Kontakt: Pavlína Samsonová, info@ctpez.cz, 776 305 605

Místo: Šlechtitelů 31/893E, Olomouc

Web: http://www.ctpez.cz/cz/akce/seminar-nove-slechtitelske-postupy-v-genomicke-ere

ČTPEZ vás zve na seminář „Nové šlechtitelské postupy v genomické éře“, které pro vás připravili ve spolupráci s Centrem strukturní a funkční genomiky rostlin Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.

Téma nových šlechtitelských postupů a technik i to, jestli budou v ekologickém zemědělství akceptovány nebo odmítnuty,  je v současné době předmětem diskuze sektoru EZ v celé Evropě. V dohledné době bude potřeba, aby i Česká republika resp. jak nevládní sektor EZ, tak i státní správa zaujali k tomuto tématu své stanovisko.

Aby bylo možné udělat jakékoli rozhodnutí, je potřeba seznámit se s problematikou. Proto jsme pro členy ČTPEZ připravili tento seminář, který přinese srozumitelné informace o nových šlechtitelských technikách a současně budete seznámí s prozatímním stanoviskem IFOAM EU k této problematice. Diskuze k tématu a exkurze v Centru strukturní a funkční genomiky rostlin jsou samozřejmě taky na programu.

Více informací v přiložené pozvánce.

Kapacitu sálu by měla být dostatečná, pošlete přihlášky raději předem – pro účastníky se bude zajišťovat občerstvení a oběd.