Akce

Konference na téma možnosti odbytu ve venkovském prostoru

23.11.2017 09:00 - 17:00

konference

Pořádá: MAS Brána Vysočiny

Kontakt: Ing. Milan Kouřil, , 774 585 169

Místo: Tišnov, Mlýnská 152, sál pod kinem

Web:

Přijměte pozvánku na  konferenci na téma “Možnosti odbytu ve venkovském prostoru”. Akce je koncipována jako workshop s výměnou know-how, přednášejícími budou většinou zemědělci a zpracovatelé z venkova, kteří se s posluchači podělí o své zkušenosti se zpracováním a odbytem své produkce.

Účastníky konference budou zemědělci, obyvatelé venkova, zástupci samosprávy, podnikatelského a neziskového sektoru apod.

Konference navazuje na workshopy a exkurze na farmách u pí. Moučkové (Drysice), p. Sklenáře (Brno Ráječek) a p. Crháka (Bořitov)

Registrace bude spuštěna ve druhé polovině října, sledujte prosím web www.masbranavysociny.cz